• mikropożyczka w województwie lubuskim
  • wartość pożyczki to maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia – obecnie jest to ok. 103 tys. zł. 
  • dla osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
  • oprocentowanie od 0,011% w skali roku
Cel finansowania:
  • wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, m.in. zakup maszyn, towaru i urządzeń, adaptacja pomieszczeń, reklama czy usługi księgowe.
Dla kogo?
  • osób pozostających bez zatrudnienia, w tym bezrobotnych lub biernych zawodowo, w wieku od 30 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego.
  • Okres spłaty: do 7 lat
  • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy
Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kombatantów 34, XI piętro, pokój 1128, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 95 727 73 15, 602 173 447 lub  666 829 022

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
ul. św. Jadwigi 1, I piętro, pokój 101, 65-065 Zielona Góra
Tel. 538 810 267 lub 882 436 140