Powrót

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  • mikropożyczka w województwie lubuskim
  • finansowanie to maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia, obecnie jego wysokość dostępna jest tutaj
  • dla osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie lubuskim
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
  • oprocentowanie od 0,011 proc. w skali roku
  • okres spłaty: do 7 lat
  • karencja w spłacie: do 12 miesięcy
Cel finansowania:

Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, m.in. zakup maszyn, towaru i urządzeń, adaptacja pomieszczeń, reklama czy usługi księgowe.

Dla kogo?

Pożyczka skierowana jest do osób fizycznych w wieku od 30 lat, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego.Z finansowania na założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo).

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kombatantów 34, XI piętro, pokój 1128, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 95 727 73 15, 602 173 447 lub 666 829 022

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
ul. św. Jadwigi 1, I piętro, pokój 101, 65-065 Zielona Góra
Tel.: 538 810 267 lub 882 436 140