Powrót

Pożyczki z projektu Inwestycje, Innowacje, Energetyka dla województwa dolnośląskiego

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu do 80 tys. zł
 • dla osób od 30 roku życia pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,11% w skali roku
Cel finansowania:
 • wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. 
Dla kogo?
 • Dla osób od 30 roku życia pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  a) osób w wieku 50 lat i więcej,
  b) kobiet,
  c) osób z niepełnosprawnościami,
  d) osób długotrwale bezrobotne,
  e) osób o niskich kwalifikacjach.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy

W związku z epidemią COVID-19 istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej karencji do 6 miesięcy albo z wakacji kredytowych do 4 miesięcy przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych
tel: 746 644 810
e-mail: biuro@frw.pl
Paulina Leszczyńska
Tel: 74 664 48 19
e-mail: pozyczki@frw.pl                                
paulina.leszczynska@frw.pl