Dla kogo?

Średnie i duże przedsiębiorstwa, z wyłączeniem instytucji finansowych

Na co?

Zabezpieczenie spłaty kredytu udzielanego na zapewnienie płynności finansowej i finansowanie inwestycji

Do kiedy?

do 31 grudnia 2023 r.

O gwarancji

Czym jest gwarancja płynnościowa i na inwestycje?

Gwarancja płynnościowa i na inwestycje to zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub finansowanie wydatków inwestycyjnych z Funduszu Gwarancji Kryzysowych, udzielonego w złotych lub w walucie obcej, przyczyniającego się do poprawy płynności finansowej kredytobiorcy.

Gwarancja obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem.

W związku z tym, że gwarancja stanowi pomoc publiczną udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”, przedsiębiorca ubiegający się o gwarancję nie może być objęty sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską, w tym m.in.:

 • osobą, podmiotem lub organem wyraźnie wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;
 • przedsiębiorcą będącym własnością osób, podmiotów lub organów, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez Unię Europejską, lub kontrolowanym przez takie osoby, podmioty lub organy;
 • przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez Unię Europejską, o ile przeznaczenie środków z kredytu utrudniłoby osiągnięcie celów odpowiednich sankcji.

Podstawowe parametry gwarancji

 • zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty
 • kwota gwarancji: do 200 mln zł
 • maksymalna kwota kredytu: 250 mln zł
 • okres gwarancji:
  • do 39 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego
  • do 72 miesięcy - w przypadku kredytu inwestycyjnego
 • waluta zabezpieczanego kredytu: złoty lub waluty obce
 • prowizja:
  • średni przedsiębiorcy:
   • 0,25 proc. - za pierwszy rok kredytu objętego gwarancją
   • 0,50 proc. - za drugi rok kredytu objętego gwarancją
   • 0,50 proc. - za trzeci rok kredytu objętego gwarancją
   • 1 proc. - za czwarty rok kredytu objętego gwarancją
   • 1 proc. - za piąty rok kredytu objętego gwarancją
   • 1 proc. - za szósty rok kredytu objętego gwarancją
  • duże przedsiębiorstwa:
   • 0,50 proc. - za pierwszy rok kredytu objętego gwarancją
   • 1 proc. - za drugi rok kredytu objętego gwarancją
   • 1 proc. - za trzeci rok kredytu objętego gwarancją
   • 2 proc. - za czwarty rok kredytu objętego gwarancją
   • 2 proc. - za piąty rok kredytu objętego gwarancją
   • 2 proc. - za szósty rok kredytu objętego gwarancją

Opłata prowizyjna, pobierana i przekazywana przez bank kredytujący z góry za okresy roczne, naliczona dla:

 1. kredytu odnawialnego - od kwoty udzielonej gwarancji limitu,
 2. kredytu nieodnawialnego:
  • za pierwszy okres roczny kredytu objętego gwarancją - od kwoty udzielonej gwarancji,
  • za kolejny okres roczny kredytu objętego gwarancją – od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po upływie poprzedniego rocznego okresu kredytu.

Korzyści z gwarancji

 • zabezpieczenie kredytu - bez konieczności zastawiania składników majątku
 • lepsze warunki kredytowania wynikające z przyjęcia gwarancji (transfer korzyści)
 • wygoda – wszystkie czynności związane z gwarancją i kredytem realizowane są w banku kredytującym

Jak otrzymać gwarancję?

Przedsiębiorca składa w banku kredytującym razem z wnioskiem o kredyt uzupełniony formularz - Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG-FGK.

Po podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej, bank kredytujący w przygotowywanej umowie kredytu uwzględnia zabezpieczenie w formie gwarancji BGK.

Przed złożeniem wniosku o udzielenie gwarancji prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami gwarancji, które są opisane w dokumencie: Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG-FGK.

Lista banków

Wykaz banków, które podpisały z BGK umowy umożliwiające obejmowanie gwarancją BGK kredytów udzielanych z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej średnim i dużym przedsiębiorcom. Lista jest na bieżąco aktualizowana.

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 3. Bank Millennium S.A.
 4. Bank Pekao S.A.
 5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 6. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 7. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 8. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 9. Credit Agricole Bank Polska S.A.
 10. HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
 11. ING Bank Śląski S.A.
 12. PKO Bank Polski S.A.
 13. mBank S.A.
 14. Santander Bank Polska S.A.
 15. SGB-Bank S.A.

Pytania i odpowiedzi

 1. Jakie kredyty mogą być objęte gwarancją płynnościową?

  Gwarancją mogą być kredyty obrotowe i inwestycyjne udzielane w formie odnawialnej lub nieodnawialnej w złotych lub w walucie obcej.

 2.  Czy nowym kredytem z tą gwarancją mogę spłacić już posiadane pożyczki?

  Nie. Gwarancją nie może być objęty kredyt na spłatę kredytu lub pożyczki.

 3. Czy gdy mam czynny kredyt z gwarancją płynnościową udzieloną do 30 czerwca 2022 r.  mogę teraz skorzystać z tej gwarancji na nowych warunkach?

  Tak, jeżeli łączne zaangażowanie zabezpieczone gwarancjami płynnościowymi nie przekroczy kwoty 250 mln złotych lub kwoty kredytu ustalonej w sposób określony w par. 3 ust. 5 Warunków uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGK, o ile ta kwota jest niższa niż 250 mln zł.