Gwarancje spłaty leasingu/pożyczki leasingowej z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego są udzielane z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (PFG). Fundusz ma na celu ochronę gospodarki UE przed skutkami epidemii COVID-19. 

Dla kogo?
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
zabezpieczenie transakcji leasingowych przedsiębiorców z sektora MŚP
Termin udzielania gwarancji
do 30 czerwca 2022 r.
Czym jest Gwarancja spłaty leasingu/pożyczki leasingowej?

Gwarancje spłaty leasingu/pożyczki leasingowej z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego są udzielane z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (PFG). Fundusz ma na celu ochronę gospodarki UE przed skutkami epidemii COVID-19.

Gwarancje zabezpieczają transakcje leasingowe (leasing lub pożyczkę leasingową) udzielane przez leasingodawców, którzy posiadają umowę zawartą z BGK w zakresie obejmowania transakcji leasingowych tą gwarancją.

Celem gwarancji jest wsparcie przedsiębiorców w dostępie do finansowania leasingowego.

Okres realizacji projektu, na mocy aktualnie obowiązujących przepisów, zakończy się 30 czerwca 2022 r.

Firmy leasingowe zainteresowane nawiązaniem współpracy z BGK w zakresie tych gwarancji zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: umowy.gwarancje@bgk.pl .

Przedmiotem gwarancji może być:
 • Leasing – leasing finansowy w rozumieniu definicji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) tj. przenoszący zasadniczo całe ryzyko i pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu na Leasingobiorcę

lub

 • Pożyczka na zakup rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej.
Korzyści dla leasingobiorców:
 • ułatwienie dostępu do finansowania działalności gospodarczej w formie leasingu,
 • wygoda i oszczędność czasu - wszystkie formalności związane z przeprowadzeniem transakcji leasingowej i jej zabezpieczeniem są realizowane u leasingodawcy,
 • finansowanie leasingowe z gwarancją BGK jest udzielane na korzystniejszych dla przedsiębiorcy warunkach w porównaniu do standardowej oferty leasingodawcy. Dzięki gwarancji możliwe jest np.:
  • obniżenia kosztu leasingu,
  • wydłużenia okresu leasingu,
  • otrzymania wyższej kwoty leasingu.

Więcej szczegółów o warunkach gwarancji oraz lista firm leasingowych oferujących te gwarancje będzie opublikowana po podpisaniu umów z BGK.

Odbiorcy gwarancjiMikro-, mali i średni przedsiębiorcy
Zakres gwarancjido 80 proc. kwoty leasingu/pożyczki leasingowej
Waluta leasingu/pożyczkizłoty lub waluta obca
Maksymalne kwoty gwarancji100 tys. euro – leasingobiorcy prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych
120 tys. euro – leasingobiorcy prowadzący działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury 
800 tys. euro – leasingobiorcy prowadzący działalność w pozostałych sektorach
 
Prowizja za udzielenie gwarancji0,20 proc. kwoty gwarancji za 1, 2, 3 rok
0,30 proc. kwoty gwarancji za 4 i kolejny rok gwarancji
Maksymalny okres gwarancji120 miesięcy (minimalny 3 miesiące)
Zabezpieczenie gwarancjiWeksel własny in blanco

Gwarancje będą zabezpieczać transakcje leasingowe przedsiębiorców z sektora MŚP, które będą udzielane na zasadach stosowanych przez leasingodawcę.

Wsparcie gwarancyjne udzielone przedsiębiorcy stanowić będzie pomoc publiczną.

 

 

Lista firm leasingowych, które podpisały z BGK umowy dotyczące udzielania gwarancji spłaty leasingu i pożyczki leasingowej:

 1. Millennium Leasing Sp. z o.o.
 2. PEKAO LEASING Sp. z o.o.
 3. PKO Leasing S.A.
 4. Santander Leasing S.A.

Komunikat

 • 210,99 mln zł - udzielonych gwarancji dla transakcji leasingowych
 • 266,36 mln zł - transakcji leasingowych zabezpieczonych gwarancją
 • 1 237 - liczba gwarancji

Dane: 31 grudnia 2021 r.

Niniejsze finansowanie korzysta ze wsparcia instrumentu gwarancyjnego - Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego wdrażanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny przy wsparciu finansowym państw członkowskich wnoszących wkład do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.