Zakończenie okresu udzielania nowych gwarancji

Od 1 maja 2022 r. nowe gwarancje COSME nie są udzielane.

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co?

Zabezpieczenie spłaty kredytu.

O gwarancji

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny na podstawie zawartej umowy do 30 kwietnia 2022 r. udzielał gwarancji spłaty kredytu z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Umowa ta stanowiła podstawę do podpisania przez BGK umów portfelowej linii gwarancyjnej z bankami kredytującymi. Dzięki tym umowom możliwe było oferowanie przedsiębiorcom z sektora MŚP gwarancji COSME, która mogła zabezpieczać kredyty obrotowe oraz inwestycyjne, do maksymalnej wysokości 600 tys. zł.

Korzyści dla przedsiębiorców:

 • łatwiejszy dostęp do kredytu dla przedsiębiorców, którzy m.in. nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu,
 • dostępność dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową,
 • oszczędność czasu - wszystkie formalności związane z gwarancją i kredytem realizowane są w jednym miejscu tj. w banku kredytującym,
 • brak wykluczeń charakterystycznych dla programów pomocowych,
 • szeroki zakres finansowania,
 • niski koszt zabezpieczenia kredytu.

Szczegóły oferty

Parametry gwarancji

 • Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego;
 • Zakres gwarancji BGK - 80 proc. kapitału kredytu;
 • Maksymalna kwota kredytu wynosi - 600 000 zł;
 • Maksymalny okres gwarancji: 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (39 miesięcy dla kredytów obrotowych udzielonych w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.) albo 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.
 • Prowizja za udzielenie gwarancji – 1 proc. w skali roku; lub 0,7 proc. kwoty gwarancji za okres roczny, dla kredytów obrotowych na działalność bieżącą udzielonych w okresie 6 kwietnia 2020 r. – 31 grudnia 2021 r.
 • Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów;

O programie COSME

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020. COSME jest programem Komisji Europejskiej nakierowanym na wspieranie europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Programem zarządza  Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach tzw. umowy powierzenia zawartej z Komisją Europejską.

Gwarancja COSME udzielana była z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Lista banków

Lista banków kredytujących, które zabezpieczały kredyty gwarancją z programu COSME
z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny:

 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • SGB-Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze

Ponadto gwarancja COSME może być zabezpieczeniem także dla kredytów udzielanych przez niektóre banki spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS S.A.  lub Grupie SGB-Bank S.A.

Komunikat

 • 6,396 mld zł udzielonych gwarancji COSME
 • 7,995 mld zł kredytów zabezpieczonych gwarancją COSME
 • 36 917 udzielonych gwarancji COSME

Dane: 30 czerwca 2022 r.

Kalkulator

Oblicz prowizję dla gwarancji PLG-COSME