Gwarancja BGK, która może zabezpieczyć spłatę kredytu udzielanego przez bank kredytujący.

Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Zabezpieczenie spłaty kredytu.

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (www.eif.org) zawarły umowę w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Umowa ta stanowi podstawę do zawarcia, przez BGK umów portfelowej linii gwarancyjnej z bankami kredytującymi. Dzięki tym umowom możliwe jest oferowanie przedsiębiorcom z sektora MŚP atrakcyjnej gwarancji (PLG- COSME), która zabezpiecza nowe kredyty obrotowe oraz inwestycyjne, do maksymalnej wysokości 600 tys. zł.

Korzyści dla przedsiębiorców:
 • łatwiejszy dostęp do kredytu dla przedsiębiorców, którzy m.in. nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu,
 • dostępność dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową,
 • oszczędność czasu - wszystkie formalności związane z gwarancją i kredytem realizowane są w jednym miejscu tj. w banku kredytującym,
 • brak wykluczeń charakterystycznych dla programów pomocowych,
 • szeroki zakres finansowania,
 • niski koszt zabezpieczenia kredytu.
O programie COSME

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020. COSME jest programem Komisji Europejskiej nakierowanym na wspieranie europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Programem zarządza  Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach tzw. umowy powierzenia zawartej z Komisją Europejską.

Gwarancja PLG-COSME udzielana jest z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

*dokument w formacie XLSX, 440 KB

Parametry gwarancji:
 • Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego;
 • Zakres gwarancji BGK - 80% kapitału kredytu;
 • Maksymalna kwota kredytu wynosi - 600 000 zł;
 • Maksymalny okres gwarancji: 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (39 miesięcy dla kredytów obrotowych udzielonych w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.) albo 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.
 • Prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku; lub 0,7% kwoty gwarancji za okres roczny, dla kredytów obrotowych na działalność bieżącą udzielonych w okresie 6 kwietnia 2020 r. – 30 czerwca 2021 r.
 • Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów;
Lista banków, które zawarły z BGK Umowy portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME:                                

Komunikaty

 • 5,412 mld zł udzielonych gwarancji COSME
 • 6,764 mld zł kredytów zabezpieczonych gwarancją COSME
 • 31 445 udzielonych gwarancji COSME

Dane: 31 grudnia 2020 r.

Kontakt

Infolinia BGK: 801 598 888, 22 475 88 88

Kalkulator

Oblicz prowizje dla gwarancji PLG-COSME