Dla kogo?

Samorządy, instytucje publiczne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, podmioty rynku mieszkaniowego

Na co?

Zarządzanie nadwyżkami finansowymi

O produkcie

Oferta lokat negocjowanych jest sposobem zagospodarowania wolnych środków pieniężnych na zróżnicowanych i elastycznych warunkach zapewniających najkorzystniejszą formę oprocentowania i czas trwania lokaty.

Bank udostępnia swoim klientom lokaty negocjowane w PLN, EUR oraz USD na oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Szczegółowe warunki lokaty podlegają bezpośrednim negocjacjom telefonicznym z pracownikiem banku upoważnionym do zawierania lokat negocjowanych.

Korzyści dla klientów

  • lokowanie nadwyżki środków pieniężnych na wyjątkowo korzystnych warunkach,
  • korzystanie z oferty bez konieczności posiadania przez klienta rachunku bieżącego w BGK - po zakończeniu lokaty środki zostaną zwrócone na wskazany rachunek w innym banku,
  • całkowita lub częściowa likwidacja lokaty przed okresem umownym na warunkach każdorazowo negocjowanych z upoważnionym pracownikiem banku.
     

Szanowni Państwo
Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Dokumenty i materiały informacyjne”.

Aktualne informacje na temat kwot minimalnych lokat negocjowanych rynku pieniężnego w Banku Gospodarstwa Krajowego znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej BGK.

Warunki zawarcia transakcji

  • podpisanie umowy ramowej lokat negocjowanych rynku pieniężnego,
  • zaakceptowanie "Regulaminu zawierania lokat negocjowanych rynku pieniężnego w BGK".

Kontakt

Departament Rynków Finansowych i Produktów Skarbowych 
Tel. 22 475 92 11

Biuro Produktów Skarbowych
Tel. 22 475 30 91

Biuro Współpracy na Rynkach Finansowych
Tel. 572 775 104
Tel. 572 775 105
Tel. 572 775 106
Tel. 572 775 107
Tel. 572 775 108
Tel. 572 775 085
E-mail: [email protected]