Dla kogo?

Samorządy, instytucje publiczne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, podmioty rynku mieszkaniowego

Na co?

Wymiana walutowa

O produkcie

Transakcja wymiany walutowej jest transakcją kupna albo sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną po negocjowanym kursie ustalonym pomiędzy bankiem a klientem, rozliczaną w ustalonym dniu wykonania zobowiązań wynikających z transakcji (data waluty).

Data waluty może przypadać na:

 • dzień zawarcia transakcji,
 • jeden dzień roboczy lub dwa dni robocze po dacie zawarcia transakcji.

Transakcja wymiany walut może być wykorzystywana do dokonywania wymiany walutowej po atrakcyjnych, negocjowanych kursach np. przy:

 • realizacji płatności w obrocie dewizowym,
 • przewalutowaniach pomiędzy rachunkami,
 • zakupie/sprzedaży walut pod polecenie wypłaty.

Korzyści dla klientów

 • sprzedaż/kupno przez klienta waluty w drodze indywidualnych negocjacji z upoważnionym pracownikiem banku, 
 • wymiana środków po korzystniejszym niż standardowo stosowanym kursie.
   

Szanowni Państwo
Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Dokumenty i materiały informacyjne”. 

Minimalna kwota transakcji wynosi 5 000 EUR lub równowartość w innej walucie.   

Warunki zawarcia transakcji

 • podpisanie umowy ramowej dotyczącej zawierania i wykonywania negocjowanych transakcji wymiany walut.

 W przypadku transakcji:

 • pomiędzy rachunkami - warunkiem koniecznym do zawarcia transakcji jest posiadanie przez klienta rachunków w walutach, które będą przedmiotem wymiany.
 • typu przelew - warunkiem koniecznym do zawarcia transakcji jest posiadanie przez klienta rachunku w PLN.

Usługa dotyczy wszystkich par walutowych, wskazanych w tabeli kursów walut BGK.

Kontakt

Departament Rynków Finansowych i Produktów Skarbowych 
Tel. 22 475 92 11

Biuro Produktów Skarbowych
Tel. 22 475 30 91

Biuro Współpracy na Rynkach Finansowych
Tel. 572 775 104
Tel. 572 775 105
Tel. 572 775 106
Tel. 572 775 107
Tel. 572 775 108
Tel. 572 775 085
E-mail: [email protected]