Dla kogo?
Samorządy, instytucje publiczne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, podmioty rynku mieszkaniowego
Na co?
Wymiana walutowa

Transakcja wymiany walutowej jest transakcją kupna albo sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną po negocjowanym kursie ustalonym pomiędzy bankiem a klientem, rozliczaną w ustalonym dniu wykonania zobowiązań wynikających z transakcji (data waluty).


Data waluty może przypadać na:

 • dzień zawarcia transakcji,
 • jeden dzień roboczy lub dwa dni robocze po dacie zawarcia transakcji.


Transakcja wymiany walut może być wykorzystywana do dokonywania wymiany walutowej po atrakcyjnych, negocjowanych kursach np. przy:

 • realizacji płatności w obrocie dewizowym,
 • przewalutowaniach pomiędzy rachunkami,
 • zakupie/sprzedaży walut pod polecenie wypłaty.
Korzyści dla klientów
 • sprzedaż/kupno przez klienta waluty w drodze indywidualnych negocjacji z upoważnionym pracownikiem banku, 
 • wymiana środków po korzystniejszym niż standardowo stosowanym kursie.
   

Szanowni Państwo
Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Dokumenty i materiały informacyjne”. 

Minimalna kwota transakcji wynosi 5 000 EUR lub równowartość w innej walucie.   

 • podpisanie umowy ramowej dotyczącej zawierania i wykonywania negocjowanych transakcji wymiany walut.


 W przypadku transakcji:

 • pomiędzy rachunkami - warunkiem koniecznym do zawarcia transakcji jest posiadanie przez klienta rachunków w walutach, które będą przedmiotem wymiany.
 • typu przelew - warunkiem koniecznym do zawarcia transakcji jest posiadanie przez klienta rachunku w PLN.

Usługa dotyczy wszystkich par walutowych, wskazanych w tabeli kursów walut BGK.

Kontakt

Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży
Tel. 22 475 92 11

Biuro Wsparcia Sprzedaży Produktów Skarbowych
Tel. 572 775 085,
Tel. 572 775 104-108

E-mail:
 bwsps@bgk.pl