Pożyczki unijne udzielane są mikro-, małym i średnim firmom na rozwój, poprawę potencjału na rynku i podniesienie konkurencyjności. Ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych to pomoc oferowana przedsiębiorcom, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji lub są nią zagrożeni.

Dla kogo?

pomoc dla mikro-, małych i średnich firm

Termin obowiązywania zmian

do 31 grudnia 2021 r.

O produkcie

Możliwe zmiany w warunkach i zasadach spłaty pożyczek unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych województw

  • dodatkowa karencja w spłacie kapitału
  • wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań

Więcej informacji o produkcie na stronie pożyczek unijnych.

Pożyczkobiorcy, chcący skorzystać z tych rozwiązań, powinni skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym, z którym zawarli umowę na udzielenie pożyczki. Pełna lista instytucji finansujących znajduje się tutaj. 

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

Warunki i możliwość skorzystania z udogodnień różnią się w zależności od województw.  

 

Zobacz historie

Historie firm

Zobacz, z jakich rozwiązań skorzystały firmy

Pobierz

Materiały promocyjne

plik PDF, 292 kB