Pożyczki unijne udzielane są mikro-, małym i średnim firmom na rozwój, poprawę potencjału na rynku i podniesienie konkurencyjności. Ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych to pomoc oferowana przedsiębiorcom, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji lub są nią zagrożeni.

Dla kogo?
pomoc dla mikro-, małych i średnich firm
Termin obowiązywania zmian
do 30 czerwca 2021 r.
Możliwe zmiany w warunkach i zasadach spłaty pożyczek unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych województw:
  • dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencja w spłacie kapitału
  • 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat na 4 miesiące
  • obniżenie oprocentowania pożyczek
  • brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID-19 oraz niepodejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy

Pożyczkobiorcy, chcący skorzystać z tych rozwiązań, powinni skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym, z którym zawarli umowę na udzielenie pożyczki. Pełna lista instytucji finansujących znajduje się tutaj. 

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

Więcej informacji o produkcie na stronie pożyczek unijnych.

Zobacz historie

Historie firm

Zobacz, z jakich rozwiązań skorzystały firmy

Pobierz

Materiały promocyjne