Najczęściej zadawane pytania

Na jakiego typu wsparcie mogą liczyć podmioty ekonomii społecznej (PES) w związku z COVID-19?

Podmioty ekonomii społecznej mogą liczyć m.in. na obniżone oprocentowanie, wakacje kredytowe, dłuższą karencję w spłacie kapitału czy też na wydłużony okres kredytowania. 

Jak PES mogą ubiegać się o zmianę warunków pożyczek z uwagi na COVID-19?

Podmioty te muszą skierować wniosek o modyfikację obecnych warunków pożyczkowych bądź wniosek o nowe finansowanie, do Pośrednika Finansowego oraz przedstawić negatywny wpływ COVID-19 na ich obecną sytuację. 

Z kim PES mają się kontaktować w sprawie zmiany warunków pożyczek?

PES powinny zwrócić się bezpośrednio do Pośrednika Finansowego, z którym mają podpisaną umowę pożyczki. Pożyczki dla PES są udzielane przez trzech Pośredników Finansowych: Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych TISE S.A, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.