Powrót

Pożyczki na rozwój podmiotów ekonomii społecznej

Pożyczki z Programu udzielane są podmiotom sektora ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwom społecznym. Oferowana pomoc to ułatwienia w spłacie pożyczki, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej w firmie. Wsparcie może uzyskać przedsiębiorca, który z powodu pandemii COVID-19 ma problemy płynnościowe, lub jest nimi zagrożony. 

Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Ułatwienia w spłacie pożyczki z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej
Termin obowiązywania zmian
do 3 m-cy od dnia ogłoszenia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
  • wydłużenie karencji w spłacie kapitału dodatkowo o maks. 12 m-cy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału)
  • maksymalnie 12-miesięczne wakacje kredytowe (możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych - do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES)
  • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 m-cy* (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych)**

*po upływie 12 miesięcy, dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg dotychczasowych zasad, wynikających z założeń Strategii Inwestycyjnej, tj. przed uwzględnieniem zmian;
** w stosunku do pożyczek udzielonych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy redyskonta weksli, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki;

  • w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, związanej z COVID-19, pośrednik finansowy może obniżyć oprocentowanie do 0 proc. na okres nie dłuższy niż 12 m-cy
  • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 m-cy 
  • wydłużenie okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i Pożyczki Rozwojowej).
  • Zmiany mają charakter tymczasowy i obowiązują do 3 m-cy od dnia ogłoszenia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Pożyczkobiorcy, którzy chcą skorzystać z tych rozwiązań, powinni skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym, z którym zawarli umowę na udzielenie pożyczki. Pożyczek udzielają:

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione, po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

Więcej informacji o pożyczce dla podmiotów sektora ekonomii społecznej
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi o pożyczkę dla podmiotów ekonomii społecznej 

 

Historie firm

Zobacz, z jakich rozwiązań skorzystały firmy

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi o programie dla podmiotów sektora ekonomii społecznej

Pobierz

Materiały promocyjne