Pożyczka szerokopasmowa skierowana jest do mikro-, małych i średnich firm z branży telekomunikacyjnej. Oferowana do 30 czerwca 2021 roku pomoc polegała na ułatwieniach w spłacie pożyczki szerokopasmowej dla przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii COVID-19 mieli problemy płynnościowe lub byli nimi zagrożeni.

Dla kogo?
pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich firm z branży telekomunikacyjnej
Termin obowiązywania zmian
do 30 czerwca 2021 r.
Udogodnienia dla przedsiębiorców w warunkach i zasadach spłaty Pożyczek Szerokopasmowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które obowiązywały do 30 czerwca 2021 roku:
  • możliwość wydłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie (dla pożyczek udzielonych i nowo udzielonych), w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału,
  • 6-miesięczne wakacje kredytowe (zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych),
  • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek nawet do 0 proc., 
  • możliwość sfinansowania wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i umowę cywilno-prawnych,
  • brak wymaganego wkładu własnego.

 

Dowiedz się więcej o Pożyczce szerokopasmowej z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska

Historie firm

Zobacz, z jakich rozwiązań skorzystały firmy

Broszura

Materiały promocyjne

Pobierz

Materiały promocyjne