Pożyczka szerokopasmowa to wsparcie dla firm z branży telekomunikacyjnej. Oferowana pomoc to ułatwienia w spłacie pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy skorzystali bądź skorzystają z pożyczki na  dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościachWsparcie może uzyskać przedsiębiorca, który z powodu pandemii COVID-19 ma problemy płynnościowe lub jest nimi zagrożony.

Dla kogo?
pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich firm z branży telekomunikacyjnej
Termin obowiązywania zmian
do 30 czerwca 2021 r.
Udogodnienia dla przedsiębiorców w warunkach i zasadach spłaty Pożyczek Szerokopasmowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa obejmują:
  • możliwość wydłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie (dla pożyczek udzielonych i nowo udzielonych), w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału,
  • 6-miesięczne wakacje kredytowe (zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych),
  • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek nawet do 0 proc., 
  • możliwość sfinansowania wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i umowę cywilno-prawnych,
  • brak wymaganego wkładu własnego.

Powyższe ułatwienia dotyczą mikro-, małych i średnich firm, które skorzystały z pożyczki, bądź skorzystają. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała bądź spowoduje problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

Pożyczkobiorcy, chcący skorzystać z tych rozwiązań, powinni skontaktować się bezpośrednio z instytucją finansującą.

Pełna lista instytucji finansujących znajduje się na stronie Pożyczki Szerokopasmowej w zakładce "Instytucje Finansujące".

Dowiedz się więcej o Pożyczce szerokopasmowej z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska

Historie firm

Zobacz, z jakich rozwiązań skorzystały firmy

Broszura

Materiały promocyjne

Pobierz

Materiały promocyjne