Najczęściej zadawane pytania
 1. Kiedy zostaną opublikowane informacje na temat pożyczek płynnościowych POIR, w tym lista instytucji, do których należy się zwrócić o taką pomoc?
  Pożyczki zostały uruchomione 29 kwietnia. Lista instytucji, które udzielają pożyczek znajduje się na stronie  Pożyczki zostały uruchomione 29 kwietnia. Lista instytucji , które udzielają pożyczek znajduje się na stronie  https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/pozyczki-plynnosciowe-poir/ Wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przeznaczyliśmy dodatkowo 500 mln na pożyczki - 300 mln zł dla dotychczasowych oraz 200 mln zł - dla nowych pośredników finansowych. Nowi pośrednicy uruchomią nabory pomiędzy 10 a 20 lipca. Harmonogram uruchamiania naborów w poszczególnych województwach zamieścimy na naszej stronie internetowej. O tym, czy dotychczasowi pośrednicy wznowią nabory wniosków zdecyduje dotychczas zawnioskowana przez  przedsiębiorców kwota wsparcia. U części pośredników „w kolejce” oczekują wnioski złożone przed zamknięciem wcześniejszych naborów i to te wnioski pośrednicy ocenią w pierwszej kolejności po przyznaniu im dodatkowych środków na pożyczki.
   
 2. Kto rozpatruje wnioski? BGK czy pośrednik?
  Wnioski rozpatrywane są przez pośredników finansowych. Lista instytucji jest dostępna tutaj
   
 3. Czy firmy na ryczałcie mogą również starać się o pożyczkę?
  Tak, kluczem jest tu status bycia mikro-, małą lub średnia firmą. Nie ma znaczenia sposób rozliczania się danego podmiotu (płatnik VAT czy ryczałt).
   
 4. Jaki jest okres rozliczenia się z pożyczki?
  Maksymalny okres spłaty środków nie może być dłuższy niż 72 miesiące (6 lat) od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty pożyczki lub jej pierwszej transzy.
   
 5. Jak wyliczana jest kwota pożyczki płynnościowej, oprócz posiadania dotychczasowych dochodów i spełnienia pozostałych parametrów?
  Kwota pożyczki będzie uzależniona od potrzeb przedsiębiorcy oraz możliwości spłaty pożyczonej kwoty już po osiągnięciu równowagi finansowej w przedsiębiorstwie. Każdorazowo kwestia ta będzie ustalana indywidualnie pomiędzy przedsiębiorcą a instytucją, która udziela pożyczki.
   
 6. Czy wymagane dokumenty można wysłać mailem?
  Prosimy kontaktować się w sprawie szczegółów z pośrednikiem finansowym. Każda instytucja udzielająca pożyczek sama decyduje o drodze nadsyłania dokumentów - mail, formularz on-line lub inne.
   
 7. Czy pośrednicy pomagają w wypełnieniu dokumentów? Po otrzymaniu kompletu dokumentów jaki jest czas realizacji ?
  Pośrednik finansowy powinien udzielić niezbędnych informacji, nie naliczając przy tym żadnych dodatkowych opłat czy prowizji. Czas rozpatrywania i oceny dokumentów zależy od pośrednika finansowego.
   
 8. Formalności - wniosków czy formularzy - jest za dużo. Nie dało się tego uprościć?
  Każda z instytucji, która udziela pożyczek płynnościowych, opracowała swój wzór wniosku o pożyczkę i powinna służyć pomocą przy jego wypełnieniu. Zachęcamy do kontaktu z instytucją, która udziela pożyczek w Pana regionie.
   
 9. Czy jest forma wsparcia dla firm, które nie mają w ogóle dochodów, np. transport? Zero przychodów z ostatnich 3 miesięcy?
  Tak, wspieramy mikro, małe i średnie firmy, które z powodu epidemii mają trudności (lub za chwilę będą je mieli)., np. brak dochodów. Są to nieoprocentowane pożyczki płynnościowe, które można przeznaczyć np. na wynagrodzenia, opłacenie faktur, wynajem lokalu itp. Produkt jest dostępny w całym kraju. Pożyczek udzielają instytucje finansujące, współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe-poir/ w zakładce "Instytucje Finansujące". Pracujemy również nad uruchamianiem regionalnych pożyczek płynnościowych. Produkt będzie dostępny w wybranych regionach. O szczegółach będziemy systematycznie informować na naszej stronie bgk.pl.
   
 10. Czy uzależniamy kwotę pożyczki od wielkości zatrudnienia? Czy z pożyczki mogą skorzystać osoby nie zatrudniające pracownika? Jak wyliczana jest kwota pożyczki oprócz posiadania dotychczasowych dochodów i spełnienia pozostałych parametrów? 
  Kwota pożyczki nie jest uzależniona od wielkości zatrudnienia, a osoby samozatrudnione również mogą skorzystać z tego produktu. Kwota pożyczki jest uzależniona od potrzeb przedsiębiorcy oraz możliwości spłaty pożyczonej kwoty już po osiągnięciu równowagi finansowej w przedsiębiorstwie. Każdorazowo kwestia ta będzie ustalana indywidualnie pomiędzy przedsiębiorcą a instytucją, która udziela pożyczki.
  Listę instytucji udzielających pożyczki płynnościowe dostępna na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe-poir/ w zakładce "Instytucje Finansujące". 
   
 11. Czy z pożyczki będzie można skorzystać w przypadku otrzymania środków z zapowiadanego programu rządowego z budżetem 100 mld PLN związanego z utrzymaniem zatrudnienia? Czy uzyskanie innego wsparcia wyklucza możliwość ubiegania się o pożyczki płynnościowe?
  Skorzystanie z innych instrumentów wsparcia programu rządowego związanego z COVID-19 nie wyklucza skorzystania z pożyczki płynnościowej. 
   
 12. Czy z pożyczki mogą skorzystać takie branże jak gastronomia czy transport? 
  Z pożyczki mogą skorzystać wskazane branże. Są jednak branże, które są wykluczone (np. producent i importer napojów alkoholowych, tytoniowych, materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, czy treści pornograficznych).
   
 13. Czy z pożyczki mogą skorzystać firmy które uzyskały z ZUS-u zawieszenie/umorzenie płatności składek? 
  Tak, z pożyczki mogą skorzystać firmy które uzyskały z ZUS zawieszenie/umorzenie płatności składek.
   
 14. Czy wobec problemów w funkcjonowaniu urzędów, zaświadczenie z ZUS i US będzie wymagane? 
  Jeżeli chodzi o kwestię wymaganych dokumentów z ZUS i US to jako BGK nie określamy, czy musi być to zaświadczenie, czy nie. O tym decydować będą instytucje finansujące, które wybierzemy do końca kwietnia i które na mocy umowy z BGK będą udzielać tych pożyczek. Z pożyczek może skorzystać firma, która wg stanu na koniec 2019 r. nie była w trudnej sytuacji, np. nie miała zaległości w ZUS i US.
   
 15. Jakiego zabezpieczenia najczęściej wymagają instytucje finansujące od przedsiębiorców?
  Obligatoryjnym zabezpieczeniem jest weksel in blanco składany przez pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W zależności od kwoty ustalane jest zabezpieczenie dodatkowe, np. poręczenie lokalnego Funduszu Poręczeniowego, czy poręczycieli, czasem zastaw hipoteczny.
   
 16. Teraz na liście BGK jest łącznie 12 instytucji finansujących, z czego tylko dwie przyjmują wnioski. Czy ta lista jest już zamknięta?
  Nie zakładamy na tym etapie powiększenia liczby instytucji finansujących, jest ich 12.  Instytucje te będą uzupełniać nabory wniosków po zakończeniu prac nad weryfikacją już przyjętych wniosków.
   
 17. Kiedy najwcześniej pieniądze z nowej puli będą rozdzielane przez  instytucje współpracujące z BGK? Które instytucje otrzymają te środki?
  Aktualnie pośrednicy finansowi dokonują oceny przyjętych wniosków o pożyczkę. Założyliśmy, że nowe środki zasilą pośredników, gdy rozpatrzą oni pozytywnie wnioski na łączną kwotę co najmniej połowy przyznanych im dotychczas środków. Powinno to nastąpić na przełomie maja/czerwca, ale wpływ ma na to także aktywność firm na etapie uzupełniania dokumentacji.
   
 18. Kto udziela pożyczek płynnościowych ze środków unijnych?
  1. Pożyczki płynnościowe z RPO będą udzielane przez instytucje finansowe. Na ten moment pożyczka płynnościowa dostępna jest w województwach:
   • lubelskim,
   • podkarpackim,
   • małopolskim,
   • pomorskim,
   • opolskim,
   • łódzkim,
   • warmińsko-mazurskim,
   • kujawsko-pomorskim,
   • lubuskim,
   • zachodniopomorskim,
   • świętokrzyskim.
   Więcej informacji na stronie pożyczek unijnych O uruchomieniu pożyczek w kolejnych województwach będziemy informować na stronie pozyczkiunijne.bgk.pl. 
  2. Pożyczki płynnościowe POIR zostały uruchomione 29 kwietnia. Lista instytucji, które udzielają pożyczek znajduje się na stronie https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/pozyczki-plynnosciowe-poir/. Wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej pracujemy nad tym, by do pośredników trafiła dodatkowa pula środków na pożyczki, o czym już informowaliśmy. To, czy konkretna instytucja finansująca wznowi nabór wniosków zależy m.in. od wyników weryfikacji już przyjętych wniosków o pożyczki.