Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Jest to nieoprocentowane finansowanie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. 

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co?

Sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy

Okres spłaty

do 6 lat

Oprocentowanie

0 proc.

Karencja w spłace

do 6 miesięcy od dnia uruchomienia

Wakacje kredytowe

dodatkowo do 4 miesięcy bez spłaty rat

Opłaty

Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę

O produkcie

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK.

Możesz uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy dwukrotności wynagrodzeń za 2019 r. lub 25 proc. obrotu za 2019 r. (młodsze firmy wg prognoz).

Pożyczka płynnościowa POIR poprawi płynność finansową firmy, pomoże utrzymać bieżącą działalność oraz odbudować ją działalności po okresie epidemii COVID-19.

Warunki skorzystania z pożyczki

  • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie ma lub miała problemy spowodowane przez skutki wystąpienia COVID-19,
  • firma wnioskująca o pożyczkę nie jest wykluczona z dostępu do środków publicznych.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK.  

Dowiedz się więcej o pożyczce płynnościowej dla MŚP z POIR

O projekcie
BGK realizuje 2 projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na podstawie umów z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem obu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19, przez wsparcie pożyczkami min. 3,4 tys. przedsiębiorstw, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. Wartość pierwszego projektu to 2,295 mld zł, z czego 2,15 mld zł z Funduszy Europejskich. Drugi projekt – o wartości 1,331 mld zł, z czego 1,228 mld zł z Funduszy Europejskich, sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w ramach inicjatywy REACT-EU.

Instytucje finansujące

Szczegółowe informacje dot. naborów (w tym terminy ich rozpoczęcia i zakończenia) sprawdź bezpośrednio na stronach instytucji finansujących.

Aktualna lista regionów i działających tam instytucji finansujących:

Listę regionów i instytucji finansujących, w których możliwe jest lub będzie ubieganie się o pożyczkę, aktualizujemy na bieżąco. 

Historie firm

Zobacz, z jakich rozwiązań skorzystały firmy

Pobierz

Materiały promocyjne

plik PDF, 292 KB

Najczęściej zadawane pytania