Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Jest to nieoprocentowane finansowanie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy
Okres spłaty
do 6 lat
Oprocentowanie
0%
Karencja w spłace
do 6 miesięcy od dnia uruchomienia
Wakacje kredytowe
wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki)
Opłaty
Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK.

Termin obowiązywania zmian: pożyczki płynnościowe mogą być udzielane do 31 stycznia 2021 roku.

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

Czym są pożyczki płynnościowe POIR?

Pożyczka płynnościowa umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Jakie są warunki skorzystania?
  • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
  • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.

Pożyczki płynnościowe są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK.  

Dowiedz się więcej o pożyczce płynnościowej dla MŚP z POIR.
Lista instytucji finansujących, które podpisały z BGK umowy na udzielanie pożyczek płynnościowych POIR.

Informacje na temat statusu naboru wniosków dostępne są na ich stronach internetowych.

Konkurs 3
Obejrzyj animację
Tarcza antykryzysowa
Pobierz

Materiały promocyjne

Najczęściej zadawane pytanie