Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Jest to nieoprocentowane finansowanie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

W związku z podpisaniem umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w trzecim kwartale tego roku wznowione zostaną nabory wniosków o pożyczki. Więcej informacji wkrótce.

Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy
Okres spłaty
do 6 lat
Oprocentowanie
0 proc.
Karencja w spłace
do 6 miesięcy od dnia uruchomienia
Wakacje kredytowe
wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki)
Opłaty
Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK.

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

Czym są pożyczki płynnościowe POIR?

Pożyczka płynnościowa umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Jakie są warunki skorzystania?
  • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
  • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.

Pożyczki płynnościowe są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK.  

Dowiedz się więcej o pożyczce płynnościowej dla MŚP z POIR

 

W związku z podpisaniem umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w trzecim kwartale tego roku wznowione zostaną nabory wniosków o pożyczki. Więcej informacji wkrótce.

 

Historie firm

Zobacz, z jakich rozwiązań skorzystały firmy

Pobierz

Materiały promocyjne

Najczęściej zadawane pytania