Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Jest to nieoprocentowane finansowanie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

Aktualnie jesteśmy w trakcie wyboru instytucji finansujących. Pierwsze nabory w wybranych regionach rozpoczną się pod koniec stycznia. Szczegółowe informacje dot. naborów (w tym terminy ich rozpoczęcia i zakończenia) sprawdź bezpośrednio na stronach instytucji finansujących. Ich listę znajdziesz w zakładce instytucje finansujące

 

Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy
Okres spłaty
do 6 lat
Oprocentowanie
0 proc.
Karencja w spłace
do 6 miesięcy od dnia uruchomienia
Wakacje kredytowe
dodatkowo do 4 miesięcy bez spłaty rat
Opłaty
Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK.

Możesz uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy dwukrotności wynagrodzeń za 2019 r. lub 25 proc. obrotu za 2019 r. (młodsze firmy wg prognoz).

Czym są pożyczki płynnościowe POIR?

Pożyczka płynnościowa POIR poprawi płynność finansową firmy, pomoże utrzymać bieżącą działalność oraz odbudować ją działalności po okresie epidemii COVID-19.

Jakie są warunki skorzystania?
  • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie ma lub miała problemy spowodowane przez skutki wystąpienia COVID-19,
  • firma wnioskująca o pożyczkę nie jest wykluczona z dostępu do środków publicznych.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK.  

Dowiedz się więcej o pożyczce płynnościowej dla MŚP z POIR

O projekcie
BGK realizuje 2 projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na podstawie umów z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem obu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19, przez wsparcie pożyczkami min. 3,4 tys. przedsiębiorstw, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. Wartość pierwszego projektu to 2,295 mld zł, z czego 2,15 mld zł z Funduszy Europejskich. Drugi projekt – o wartości 1,331 mld zł, z czego 1,228 mld zł z Funduszy Europejskich, sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w ramach inicjatywy REACT-EU.

Aktualnie jesteśmy w trakcie wyboru instytucji finansujących. Pierwsze nabory w wybranych regionach rozpoczną się pod koniec stycznia. Szczegółowe informacje dot. naborów (w tym terminy ich rozpoczęcia i zakończenia) sprawdź bezpośrednio na stronach instytucji finansujących.
 

Aktualna lista instytucji finansujących, które zawarły umowy z BGK:

 

 

Listę instytucji finansujących, które podpisały umowy z BGK aktualizujemy na bieżąco.

Historie firm

Zobacz, z jakich rozwiązań skorzystały firmy

Pobierz

Materiały promocyjne

Najczęściej zadawane pytania