Kredyt na innowacje technologiczne

Wsparcie finansowe na rozwój i podniesienie konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pożyczki na rozwój podmiotów ekonomii społecznej

Ułatwienia w spłacie pożyczki na rozpoczęcie działalności lub na cele związane z kontynuacją działalności PES.

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Finansowanie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.

Pożyczka płynnościowa dla MŚP z POIR

Finansowanie dla mikro-, małych i średnich firm z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.

Pożyczka szerokopasmowa

Ułatwienia w spłacie pożyczki szerokopasmowej na dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Pożyczki unijne z RPO

Ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych, oferowane mikro-, małym i średnim firmom.