Pożyczki unijne z RPO

Ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych, oferowane mikro-, małym i średnim firmom.

Pożyczki na rozwój podmiotów ekonomii społecznej

Ułatwienia w spłacie pożyczki na rozpoczęcie działalności lub na cele związane z kontynuacją działalności PES.

Pożyczka szerokopasmowa

Ułatwienia w spłacie pożyczki szerokopasmowej na dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Pożyczka płynnościowa dla MŚP z POIR

Finansowanie dla mikro-, małych i średnich firm z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.