Powrót

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Pożyczki płynnościowe PES to finansowanie przeznaczone dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Oferowana pomoc umożliwia podmiotom ekonomii społecznej sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej.

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co?

Sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy

Okres spłaty

do 4 lat

Oprocentowanie

3,4 proc.

Karencja w spłacie

do 12 miesięcy

Opłaty

Brak opłat i prowizji

O produkcie

Grupą docelową instrumentu płynnościowego są podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne zdefiniowane w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, m.in. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalnych, centra integracji społecznej, organizacje pozarządowe, czy zakłady aktywności zawodowej. 

Pożyczka płynnościowa umożliwia podmiotom ekonomii społecznej sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej.

Warunki skorzystania z pożyczki

Aby podmiot ekonomii społecznej mógł skorzystać z pożyczki powinien:

  • istnieć co najmniej 12 m-cy i posiadać co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
  • spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  • prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
  • posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazać realne źródła spłaty tych zobowiązań (weryfikowana na podstawie dokumentów finansowych właściwych dla formy prawnej PES).

Procedura ubiegania się o pożyczki ma uproszczony charakter i uwzględnia specyfikę oraz możliwości finansowe PES. W celu ubiegania się o pożyczkę należy złożyć wniosek do właściwego Pośrednika Finansowego wraz wymaganymi dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową Podmiotu. W przypadku pożyczek z oprocentowaniem preferencyjnym może występować pomoc de minimis.

Pożyczek płynnościowych dla podmiotów ekonomii społecznej udzielają:

Więcej informacji o pożyczce płynnościowej dla podmiotów ekonomii społecznej.

Historie firm

Zobacz, z jakich rozwiązań skorzystały firmy

Dowiedź się więcej
Pobierz

Materiały promocyjne

plik PDF, 292 KB

Zobacz także inne produkty z kategorii pakiet pomocy BGK