Pożyczka na rozwój turystyki to wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm z branży turystycznej lub okołoturystycznej działających w Polsce Wschodniej. Oferowana pomoc to ułatwienia w spłacie pożyczki, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej w firmie. Wsparcie może uzyskać przedsiębiorca, który z powodu pandemii COVID-19 znalazł się w trudnej sytuacji lub jest nią zagrożony.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wprowadzili pakiet pomocowy dla pożyczkobiorców, którzy już skorzystali z Pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej lub się na nią zdecydują.

Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Zapewnienie płynności finansowej
Termin obowiązywania zmian
Do 31 grudnia 2021 roku
Zmiany w pożyczce na rozwój turystyki: 
  • możliwość przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek lub 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
  • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy
  • brak wymaganego wkładu własnego
  • pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy 

Aby skorzystać z powyższych ułatwień, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest na stronie pożyczki na rozwój turystyki. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z epidemią koronawirusa wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi. 

Więcej o projekcie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

 

Zobacz historie

Polska Wschodnia: wielkie historie małych biznesów

Materiały promocyjne

Zobacz także inne produkty z kategorii pakiet pomocy BGK