Czy gwarancja jest bezpłatna?

W przypadku gwarancji spłaty limitu faktoringowego występuje prowizja – jej wysokość wynika z Komunikatu KE „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 i wynosi od 0,25 proc. do 1,15 proc. kwoty limitu, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i terminu ważności gwarancji.

Czy gwarancja dotyczy tylko nowych umów faktoringowych, czy także tych istniejących?

Gwarancją można objąć zarówno nowe limity, jak też limity istniejące w momencie ich podwyższania lub odnawiania na kolejny okres.

Do kiedy mogą być udzielane gwarancje?

Termin udzielania gwarancji został przedłużony. Obecnie gwarancje mogą być udzielane do 30 czerwca 2021 r.

Czy każdy faktor może przystąpić do współpracy z BGK?

Nie ma ograniczeń. Współpracę z BGK w tym zakresie mogą podjąć zarówno banki świadczące usługi  faktoringu, jak też spółki faktoringowe.