Gwarancja BGK, która zabezpieczy spłatę leasingu lub pożyczki leasingowej przyznawanych przez firmy leasingowe (leasingodawców).

Celem gwarancji jest wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP w dostępie do finansowania leasingowego.

Dla kogo?

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co?

zabezpieczenie transakcji leasingowych przedsiębiorców z sektora MŚP

Termin udzielania gwarancji

do 30 czerwca 2022 r.

O programie

Zakres gwarancji: do 80% kwoty leasingu/pożyczki leasingowej

Maksymalne kwoty gwarancji:

  • 100 tys. euro – leasingobiorcy prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych
  • 120 tys. euro – leasingobiorcy prowadzący działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury
  • 800 tys. euro – leasingobiorcy prowadzący działalność w pozostałych sektorach

Dostępne okresy gwarancji: min. 3 miesiące – max.: 120 miesięcy

Prowizja za udzielenie gwarancji:

  • 0,20% kwoty gwarancji za 1, 2, 3 rok
  • 0,30% kwoty gwarancji za 4 i kolejny rok gwarancji

Termin udzielania gwarancji: do 30 czerwca 2022 r.

Lista leasingodawców.

Więcej informacji o warunkach udzielenia gwarancji wraz z wymaganymi do uzyskania gwarancji dokumentami (wniosek wraz z załącznikiem).

Więcej o gwarancji dla leasingu.

Niniejsze finansowanie korzysta ze wsparcia instrumentu gwarancyjnego - Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego wdrażanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny przy wsparciu finansowym państw członkowskich wnoszących wkład do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Kontakt

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Infolinia BGK:801 598 888, 22 475 88 88 
(od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 17:30)

E-mail: bgk@bgk.pl

Najczęściej zadawane pytania