Od 1 stycznia 2023 r. w tej formule nowe gwarancje dla leasingu/pożyczki nie są udzielane.

Informacje o gwarancji leasingu/pożyczki leasingowej według nowych zasad znajdują się na stronie: gwarancja de minimis leasingu/pożyczki leasingowej

Gwarancje spłaty leasingu/pożyczki leasingowej z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego były udzielane z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (PFG). Fundusz ma na celu ochronę gospodarki UE przed skutkami epidemii COVID-19.

Dla kogo?

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co?

zabezpieczenie transakcji leasingowych

Termin udzielania gwarancji

do 31 grudnia 2022 r.

O produkcie

Czym była gwarancja spłaty leasingu/pożyczki leasingowej z PFG?

Gwarancje spłaty leasingu/pożyczki leasingowej z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego były udzielane z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (PFG). Fundusz miał na celu ochronę gospodarki UE przed skutkami epidemii COVID-19.

Gwarancje zabezpieczają transakcje leasingowe (leasing lub pożyczkę leasingową) udzielone przez leasingodawców, którzy posiadają umowę zawartą z BGK w zakresie obejmowania transakcji leasingowych tą gwarancją.

Celem gwarancji było wsparcie przedsiębiorców w dostępie do finansowania leasingowego.

Okres realizacji projektu, na mocy aktualnie obowiązujących przepisów, zakończył się 31 grudnia 2022 r

Przedmiotem gwarancji mógł być:

 • Leasing – leasing finansowy w rozumieniu definicji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) tj. przenoszący zasadniczo całe ryzyko i pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu na Leasingobiorcę

lub

 • Pożyczka na zakup rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawowe parametry gwarancji

 • Odbiorcy gwarancji - mikro-, mali i średni przedsiębiorcy

 • Zakres gwarancji - do 80 proc. kwoty leasingu/pożyczki leasingowej

 • Waluta leasingu/pożyczki - złoty lub waluta obca

 • Maksymalne kwoty gwarancji - 100 tys. euro – leasingobiorcy prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, 120 tys. euro – leasingobiorcy prowadzący działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury 800 tys. euro – leasingobiorcy prowadzący działalność w pozostałych sektorach

 • Prowizja za udzielenie gwarancji - 0,20 proc. kwoty gwarancji za 1, 2, 3 rok; 0,30 proc. kwoty gwarancji za 4 i kolejny rok gwarancji

 • Maksymalny okres gwarancji - 120 miesięcy (minimalny 3 miesiące)

 • Zabezpieczenie gwarancji - weksel własny in blanco

Udzielone gwarancje zabezpieczają transakcje leasingowe przedsiębiorców z sektora MŚP, które zostały udzielone na zasadach stosowanych przez leasingodawcę.

Wsparcie gwarancyjne udzielone przedsiębiorcy stanowi pomoc publiczną.

Korzyści dla leasingobiorców:

 • ułatwienie dostępu do finansowania działalności gospodarczej w formie leasingu,
 • wygoda i oszczędność czasu - wszystkie formalności związane z przeprowadzeniem transakcji leasingowej i jej zabezpieczeniem były realizowane u leasingodawcy,
 • finansowanie leasingowe z gwarancją BGK były udzielane na korzystniejszych dla przedsiębiorcy warunkach w porównaniu do standardowej oferty leasingodawcy. Dzięki gwarancji możliwe było np.:
  • obniżenia kosztu leasingu,
  • wydłużenia okresu leasingu,
  • otrzymania wyższej kwoty leasingu.

Lista Leasingodawców

Lista firm leasingowych, które podpisały z BGK umowy dotyczące udzielania gwarancji spłaty leasingu i pożyczki leasingowej:

 1. Millennium Leasing Sp. z o.o.
 2. PEKAO LEASING Sp. z o.o.
 3. PKO Leasing S.A.
 4. Santander Leasing S.A.

Komunikat

 • 1,092 mld zł - udzielonych gwarancji dla transakcji leasingowych
 • 1,392 mld zł - transakcji leasingowych zabezpieczonych gwarancją
 • 6 044 - udzielone gwarancje

Dane: 31 grudnia 2022 r.

Niniejsze zabezpieczenie finansowania korzystało ze wsparcia instrumentu gwarancyjnego - Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego wdrażanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny przy wsparciu finansowym państw członkowskich wnoszących wkład do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.