Dla kogo?

Średnie i duże przedsiębiorstwa, z wyłączeniem instytucji finansowych

Na co?

Zabezpieczenie spłaty kredytu udzielanego na zapewnienie płynności finansowej i finansowanie inwestycji

Do kiedy?

do 31 grudnia 2022 r.

O gwarancji

Czym jest gwarancja płynnościowa i na inwestycje?

Gwarancja płynnościowa i na inwestycje to zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub finansowanie wydatków inwestycyjnych z Funduszu Gwarancji Kryzysowych, udzielonego w złotych lub w walucie obcej, przyczyniającego się do poprawy płynności finansowej kredytobiorcy.

Gwarancja obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem.

W związku z tym, że gwarancja stanowi pomoc publiczną udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”, przedsiębiorca ubiegający się o gwarancję nie może być objęty sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską, w tym m.in.:

 • osobą, podmiotem lub organem wyraźnie wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;
 • przedsiębiorcą będącym własnością osób, podmiotów lub organów, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez Unię Europejską, lub kontrolowanym przez takie osoby, podmioty lub organy;
 • przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez Unię Europejską, o ile przeznaczenie środków z kredytu utrudniłoby osiągnięcie celów odpowiednich sankcji.

 

Podstawowe parametry gwarancji:

 • zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty
 • kwota gwarancji: do 200 mln zł
 • maksymalna kwota kredytu: 250 mln zł
 • okres gwarancji:
  • do 39 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego
  • do 72 miesięcy - w przypadku kredytu inwestycyjnego
 • waluta zabezpieczanego kredytu: złoty lub waluty obce
 • prowizja:
  • średni przedsiębiorcy:
   • 0,25 proc. - za pierwszy rok kredytu objętego gwarancją
   • 0,50 proc. - za drugi rok kredytu objętego gwarancją
   • 0,50 proc. - za trzeci rok kredytu objętego gwarancją
   • 1 proc. - za czwarty rok kredytu objętego gwarancją
   • 1 proc. - za piąty rok kredytu objętego gwarancją
   • 1 proc. - za szósty rok kredytu objętego gwarancją
  • duże przedsiębiorstwa:
   • 0,50 proc. - za pierwszy rok kredytu objętego gwarancją
   • 1 proc. - za drugi rok kredytu objętego gwarancją
   • 1 proc. - za trzeci rok kredytu objętego gwarancją
   • 2 proc. - za czwarty rok kredytu objętego gwarancją
   • 2 proc. - za piąty rok kredytu objętego gwarancją
   • 2 proc. - za szósty rok kredytu objętego gwarancją

 

Opłata prowizyjna, pobierana i przekazywana przez bank kredytujący z góry za okresy roczne, naliczona dla:

 1. kredytu odnawialnego - od kwoty udzielonej gwarancji limitu,
 2. kredytu nieodnawialnego:
  • za pierwszy okres roczny kredytu objętego gwarancją - od kwoty udzielonej gwarancji,
  • za kolejny okres roczny kredytu objętego gwarancją – od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po upływie poprzedniego rocznego okresu kredytu.

 

Korzyści z gwarancji

 • zabezpieczenie kredytu - bez konieczności zastawiania składników majątku
 • lepsze warunki kredytowania wynikające z przyjęcia gwarancji (transfer korzyści)
 • wygoda – wszystkie czynności związane z gwarancją i kredytem realizowane są w banku kredytującym

Jak otrzymać gwarancję?

Przedsiębiorca składa w banku kredytującym razem z wnioskiem o kredyt uzupełniony formularz - Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG-FGK (plik PDF, 136KB)

Po podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej, bank kredytujący w przygotowywanej umowie kredytu uwzględnia zabezpieczenie w formie gwarancji BGK.

Przed złożeniem wniosku o udzielenie gwarancji prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami gwarancji, które są opisane w dokumencie:
Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG-FGK (plik PDF, 941KB)

Lista banków

Wykaz banków, które podpisały z BGK umowy umożliwiające obejmowanie gwarancją BGK kredytów udzielanych z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej średnim i dużym przedsiębiorcom. Lista jest na bieżąco aktualizowana.

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank Millennium S.A.
 3. Bank Pekao S.A.
 4. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 5. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 6. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 7. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 8. Credit Agricole Bank Polska S.A.
 9. HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
 10. ING Bank Śląski S.A.
 11. PKO Bank Polski S.A.
 12. mBank S.A.
 13. Santander Bank Polska S.A.
 14. SGB-Bank S.A.

Pytania i odpowiedzi

 1. Jakie kredyty mogą być objęte gwarancją płynnościową?

  Gwarancją mogą być kredyty obrotowe i inwestycyjne udzielane w formie odnawialnej lub nieodnawialnej w złotych lub w walucie obcej.

 2.  Czy nowym kredytem z tą gwarancją mogę spłacić już posiadane pożyczki?

  Nie. Gwarancją nie może być objęty kredyt na spłatę kredytu lub pożyczki.

 3. Czy gdy mam czynny kredyt z gwarancją płynnościową udzieloną do 30 czerwca 2022 r.  mogę teraz skorzystać z tej gwarancji na nowych warunkach?

  Tak, jeżeli łączne zaangażowanie zabezpieczone gwarancjami płynnościowymi nie przekroczy kwoty 250 mln złotych lub kwoty kredytu ustalonej w sposób określony w par. 3 ust. 5 Warunków uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGK, o ile ta kwota jest niższa niż 250 mln zł.