Z Funduszu Gwarancji Rolnych udzielane są gwarancje stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytów przeznaczone na finansowanie działalności w sektorze rolnym oraz wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania poprzez dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych tymi gwarancjami.

Udzielenie gwarancji stanowi pomoc publiczną albo pomoc de minimis.

To pierwsza na rynku gwarancja BGK dla sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i dla producentów produkcji podstawowej (rolników).

Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze rolnym
Na co?
Inwestycje w gospodarstwach rolnych lub przetwórstwie i marketingu produktów rolnych
Termin obowiązywania zmian
do 31 grudnia 2021 r.
Maksymalna kwota gwarancji
5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca)
Zmiany w programie
  • możliwość obejmowania gwarancją z FGR kredytów obrotowych odnawialnych na maksymalny okres 39 miesięcy oraz kredytów obrotowych nieodnawialnych (51 miesięcy) z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW (zapewnienie płynności finansowej)
  • możliwość objęcia gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, także w przypadku: udzielania nowego kredytu, odnowienia limitu kredytu na kolejny okres, podwyższenia limitu kredytu,
  • otrzymanie dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2021 r.
Lista banków kredytujących
Więcej o gwarancji dla sektora rolnego

Historie firm

Zobacz, z jakich rozwiązań skorzystały firmy

Materiały promocyjne