Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych. Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

 

Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego udzielanego przez bank kredytujący
Termin obowiązywania zmian
31 grudnia 2021 r.
Maksymalna kwota gwarancji
1,5 mln euro dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. euro dla gwarancji powyżej 5 lat
Zmiany w warunkach udzielania gwarancji:

Na stałe:

  • możliwość zabezpieczenia kredytu udzielonego w walucie obcej.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.:

  • maksymalny okres gwarancji dla kredytu obrotowego – 75 miesięcy,
  • maksymalny okres gwarancji dla kredytu inwestycyjnego – 120 miesięcy,
  • zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
  • brak prowizji za udzielenie gwarancji lub przedłużenie na kolejny okres,
  • maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln euro dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. euro dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).
Lista banków kredytujących
Więcej o gwarancji de minimis 

Dokumentem wymaganym do uzyskania gwarancji jest Wniosek o udzielenie gwarancji. Plik dokumentu dostępny jest na stronie produktu gwarancji de minimis

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Warunkami udzielenia gwarancji.

Komunikaty

  • 14,2 mld zł udzielonych gwarancji
  • 19,83 mld zł udzielonych kredytów
  • 36,3 tys.  przedsiębiorców skorzystało z programu

Dane: 8 października 2020 r.

Dane dotyczą gwarancji udzielonych na nowych warunkach.

 

Najczęściej zadawane pytania o nowe warunki gwarancji de minimis

Pobierz broszurę

Materiały promocyjne

Wylicz szacunkową wartość pomocy de minimis oraz prowizji od udzielonej gwarancji