Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych. Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

 

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co?

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego udzielanego przez bank kredytujący

Termin obowiązywania zmian

do 30 czerwca 2022 r.

Maksymalna kwota gwarancji

1,5 mln euro dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. euro dla gwarancji powyżej 5 lat

O produkcie

Zmiany w warunkach udzielania gwarancji

Na stałe:

  • możliwość zabezpieczenia kredytu udzielonego w walucie obcej.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.:

  • maksymalny okres gwarancji dla kredytu obrotowego – 75 miesięcy,
  • maksymalny okres gwarancji dla kredytu inwestycyjnego – 120 miesięcy,
  • zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
  • brak prowizji za udzielenie gwarancji lub przedłużenie na kolejny okres,
  • maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln euro dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. euro dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).

Lista banków kredytujących

Więcej o gwarancji de minimis 

Dokumenty

Dokumentem wymaganym do uzyskania gwarancji jest Wniosek o udzielenie gwarancji. Plik dokumentu dostępny jest na stronie produktu gwarancji de minimis

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Warunkami udzielenia gwarancji.

Komunikaty

  • 14,2 mld zł udzielonych gwarancji
  • 19,83 mld zł udzielonych kredytów
  • 36,3 tys.  przedsiębiorców skorzystało z programu

Dane: 8 października 2020 r.

Dane dotyczą gwarancji udzielonych na nowych warunkach.

 

Najczęściej zadawane pytania o nowe warunki gwarancji de minimis

Pobierz broszurę

Materiały promocyjne

Wylicz szacunkową wartość pomocy de minimis oraz prowizji od udzielonej gwarancji

plik PDF, 292 KB