Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Zabezpieczenie spłaty kredytu.

Gwarancja BGK zabezpieczająca spłatę kredytu udzielanego przez bank kredytujący.

Gwarancja COSME jest jednym z instrumentów gwarancyjnych oferowanych przez BGK małym i średnim  przedsiębiorcom. Ze względu na to, że gwarancja COSME jest udzielana na warunkach rynkowych, stanowi alternatywę dla klientów, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać z gwarancji BGK udzielanych jako pomoc de minimis lub Regionalna Pomoc Inwestycyjna.

Warunki gwarancji, które nie ulegają zmianie:
  • zakres gwarancji: 80 proc. kwoty kredytu
  • maksymalna kwota gwarancji: 480 tys. zł
  • maksymalna wysokość kredytu: 600 tys. zł
  • maksymalny okres gwarancjidla kredytu inwestycyjnego: 99 miesięcy
  • rodzaj kredytu: odnawialny lub nieodnawialny
Warunki gwarancji, które ulegają czasowej zmianie, wprowadzone w wyniku pandemii COVID-19 (dotyczą gwarancji zabezpieczających kredyty obrotowe, udzielone w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.)
  • obniżenie prowizji na 0,7 proc.,
  • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji dla kredytów obrotowych do 39 miesięcy.

Termin obowiązywania zmian: 31 grudnia 2021 r.

Dokumentem wymaganym do uzyskania gwarancji jest Wniosek o udzielenie gwarancji. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Warunkami udzielenia gwarancji.

Lista banków kredytujących
Więcej informacji o gwarancji

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

 

Poznaj historie

Historie firm

Poznaj historie firm, które już skorzystały z pakietu pomocy BGK