Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych z FDO

Program dopłat do odsetek kredytów udzielanych przez banki komercyjne.