Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie firmy, które w obszarze sektora kultury lub sektora kreatywnego: będą realizowały projekt lub prowadzą działalność lub w ciągu ostatnich 2 lat wykonywały taką działalność.
Na co?
Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego udzielonego w złotych.
Termin obowiązywania zmian
Do 30 czerwca 2021 roku.

Gwarancja BGK, która może zabezpieczyć kredyt obrotowy lub kredyt inwestycyjny udzielony w złotych przez bank kredytujący.

Warunki gwarancji, które ulegają czasowej zmianie w związku z pandemią COVID-19:
  • gwarancja Kreatywna Europa jest bezpłatna dla prowizji należnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r..
Pozostałe parametry gwarancji, które nie ulegają zmianie:
  • zakres gwarancji: do 80 proc. kapitału kredytu,
  • maksymalna kwota kredytu zabezpieczanego gwarancją: 8,4 mln zł,
  • minimalny okres kredytu: nie krótszy niż 12 miesięcy,
  • maksymalne okresy gwarancji:
    • 27 miesięcy – kredyt obrotowy,
    • 99 miesięcy – kredyt inwestycyjny.

Gwarancja jest udzielana jako pomoc de minimis.

Lista banków kredytujących
Więcej o gwarancji Kreatywna Europa
Dokumenty

 

Zobacz historie

Historie firm

Zobacz, z jakich rozwiązań skorzystały firmy

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi