Powrót

System identyfikacji masowych płatności (SIMP, SIMP Premium)

Dla kogo?
Małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, samorządy
Na co?
Zarządzanie środkami pieniężnymi

W swojej ofercie posiadamy usługę identyfikacji masowych płatności umożliwiającą sprawne zarzadzanie należnościami.

Usługa kierowana jest w szczególności do firm i instytucji, które w związku z prowadzoną działalnością posiadają znaczną liczbę kontrahentów.

Każdemu z kontrahentów przypisany zostaje unikalny numer rachunku wirtualnego w standardzie NRB, na który kieruje swoje zobowiązania. W numerze rachunku wirtualnego można zawrzeć unikalny identyfikator płatnika (np. numer umowy handlowej, PESEL, nr indeksu), dzięki czemu identyfikacja wpłacającego jest jednoznaczna. Wpłaty, dokonywane na konta wirtualne, księgowane są bezpośrednio na rachunku masowych płatności. Informacje o wpłatach, realizowanych w ramach usługi, dostępne są w systemie bankowości elektronicznej w formie raportów oraz na wyciągach bankowych, poprzez umieszczenie dodatkowego oznaczenia w opisie operacji.

Funkcjonalność dostępna poprzez system bankowości elektronicznej, stanowiąca rozszerzenie usługi prowadzenia rachunku bankowego.

  • obniżenie kosztów związanych z przetwarzaniem danych o wpłatach - automatyzacja procesu identyfikacji wpłat prowadząca do efektywnej kontroli należności i pozwalająca na redukcję kosztów w zakresie monitorowania operacji,
  • niezawodność identyfikacji - wykorzystywanie unikalnych rachunków do identyfikacji wpłat; rachunki dedykowane indywidualnym kontrahentom pozwalające na zminimalizowanie liczby błędów podczas uzgadniania płatności oraz ograniczenie reklamacji,
  • oszczędność czasu – raporty w postaci plików elektronicznych z wykazem wpłat na rachunki wirtualne, eksportowane do systemu klienta dające możliwość efektywnego monitorowania należności.