Dla kogo?
Małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, samorządy.
Na co?
Obsługa płatności w mechanizmie podzielonej płatności (tzw. split payment). Gromadzenie środków z tytułu otrzymanych płatności VAT.
Podstawowe cechy rachunku:                     
  • waluta rachunku - PLN
  • rachunek VAT powiązany jest z rachunkiem rozliczeniowym. Rachunek rozliczeniowy może być powiązany z jednym rachunkiem VAT, natomiast jeden rachunek VAT może być powiązany z nieograniczoną liczbą rachunków rozliczeniowych
  • uznanie lub obciążenie rachunku VAT odbywa się wyłącznie przez uznanie lub obciążenie rachunku rozliczeniowego
  • płatności do US na formularzach US VAT zawsze realizowane są w pierwszej kolejności z rachunku VAT
  • do rachunku VAT nie są udostępniane inne produkty i usługi bankowe z wyłączeniem bankowości elektronicznej
  • oprocentowanie rachunku – rachunek jest nieoprocentowany
  • zgodnie z ustawą, bank nie udostępnia wyciągów do rachunku VAT
  • za otwarcie i prowadzenie rachunku nie są naliczane opłaty.
Split Payment w obsłudze produktów kredytowych:

Informacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności w obsłudze produktów kredytowych znajdziesz tutaj

Sprawdź taryfę opłat i prowizji.

Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą rachunków bankowych? Skontaktuj się z Centralą BGK lub znajdź najbliższy Region BGK.

Bankowość online

bgk24

Informacje dotyczące bankowości elektronicznej bgk24