Karta płatnicza do realizacji wydatków służbowych

Dla kogo?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa

Na co?

Realizacja wydatków służbowych

O produkcie

Dokonuj płatności z tytułu wydatków służbowych kartą płatniczą BGK Visa Business o odroczonym terminie spłaty (karta typu "charge"). Rozliczaj transakcje raz w miesiącu (określonego dnia) łączną kwotą zrealizowanych płatności.

Zalety posiadania karty BGK Visa Business

Efektywnie zarządzasz środkami na rachunku:

 • odraczasz termin spłaty kwoty wydatków – do 51 dni nieoprocentowanego kredytu dla transakcji dokonanej kartą
 • otrzymujesz przejrzyste zestawienia transakcji dokonanych kartą w danym cyklu rozliczeniowym
 • masz bieżący dostęp do informacji o transakcjach oraz statusach kart w systemie bgk24

Wygodnie realizujesz płatności służbowe:

 • zbliżeniowo
 • w Internecie (karta umożliwia dokonywanie płatności w internetowych punktach handlowo- usługowych
 • limit karty dopasowany do Twoich potrzeb
 • karta akceptowana w międzynarodowej sieci bankomatów i punktach handlowo-usługowych oznaczonych logo VISA

Bezpieczeństwo karty BGK Visa Business

 • akceptujesz każdą transakcję kodem PIN z wyjątkiem transakcji zbliżeniowych poniżej 100 zł*
 • karta wyposażona jest w mikroprocesor (chip) zapewniający bezpieczeństwo transakcji realizowanych w urządzeniach elektronicznych
 • stosujemy silne uwierzytelnienie (3D Secure) przy transakcjach w Internecie
 • karta objęta jest bezpłatnym ubezpieczeniem, chroniącym przed nieuprawnionym użyciem karty – do 50 euro przed zastrzeżeniem karty oraz rabunkiem gotówki pobranej z bankomatu – do 5 tys. zł

Szczegóły ubezpieczeń kart płatniczych

Zasady rozliczania karty BGK Visa Business

Cykl rozliczeniowy karty BGK Visa Business

 • od 16 dnia każdego miesiąca do 15 dnia miesiąca następnego (dla limitu karty)
 • Twój rachunek obciążymy automatycznie po upływie 20 dni od zakończenia cyklu rozliczeniowego

Dostępne limity

 • maksymalny limit transakcji dla karty - 30 tys. zł
 • dzienny limit gotówkowy – 10 tys. zł
 • dzienny limit łączny transakcji gotówkowych i bezgotówkowych – dostępny limit karty
 • możliwość ustalenia limitów dziennych (w tym dla transakcji internetowych)  na kwotę niższą niż maksymalna określona przez bank*
 • maksymalny limit transakcji zbliżeniowej bez akceptacji PIN - 100 zł**

* limity określone w załączniku „Limity operacji”

** ze względów bezpieczeństwa dla wybranych transakcji poniżej kwoty 100 zł może być wymagana autoryzacja PIN-em

Rozliczenia operacji dokonanych za granicą

Zastosowany w rozliczeniu kurs można sprawdzić na stronie VISA.

W przypadku transakcji w euro, jest tam również informacja o wysokości procentowej marży zastosowanej przez VISA przy przeliczeniu danej transakcji w stosunku do referencyjnego kursu wymiany euro, ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) - wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 91, str. 36).

Bank nie korzysta z opłaty dodatkowej do stosowanego kursu VISA. Opłata (Enter conversion fee) wynosi 0 proc.

Wysokość opłaty interchange

Opłata interchange dla kart obciążeniowych wynosi 0,3 proc. wartości transakcji, z zastrzeżeniem że dla wybranych rodzajów transakcji opłata interchange może być niższa.*

Szczegółowe informacje o stawkach interchange dostępne są na stronie VISA.

*obowiązek wynikający z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2019 poz. 659 j.t. ze zm.)

Sprawdź taryfę opłat i prowizji.

Jak skorzystać

Aby skorzystać z karty BGK Visa Business Debit skontaktuj się z naszym doradcą.

Pytania i odpowiedzi

1. Dla kogo przeznaczona jest karta BGK Visa Business?

Karta BGK Visa Business przeznaczona jest dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

2. Do czego służy karta BGK Visa Business?

Kartą BGK Visa Business możesz pokryć wydatki służbowe.

3. Jak często muszę spłacać kartę BGK Visa Business?

Kartę wystarczy spłacić raz w miesiącu łączną kwotą zrealizowanych płatności.

4. Jakie są zalety posiadania karty BGK Visa Business?

Efektywnie zarządzasz środkami na rachunku:

 • odraczasz termin spłaty kwoty wydatków – do 51 dni nieoprocentowanego kredytu dla transakcji dokonanej kartą
 • otrzymujesz przejrzyste zestawienia transakcji dokonanych kartą w danym cyklu rozliczeniowym
 • stały dostęp do informacji o transakcjach oraz statusach kart w systemie bgk24

Wygodnie dokonujesz płatności służbowych:

 • zbliżeniowo
 • w Internecie (karta umożliwia dokonywanie płatności w internetowych punktach handlowo- usługowych
 • limit karty dopasowany do Twoich potrzeb
 • karta akceptowana w międzynarodowej sieci bankomatów i punktach handlowo-usługowych oznaczonych logo VISA

5. Jak BGK dba o bezpieczeństwa karty BGK Visa Business?

 • karta wyposażona w mikroprocesor (chip) zapewniający bezpieczeństwo transakcji realizowanych w urządzeniach elektronicznych
 • stosujemy silne uwierzytelnienie (3D Secure) przy transakcjach w Internecie

6. Jaki jest cykl rozliczeniowy karty płatniczej BGK Visa Business?

 • od 16 dnia każdego miesiąca do 15 dnia miesiąca następnego (dla limitu karty)
 • Twój rachunek obciążymy automatycznie po upływie 20 dni od zakończenia cyklu rozliczeniowego

7. Jakie są dostępne limity?

 • maksymalny limit transakcji dla karty - 30 tys. zł
 • dzienny limit gotówkowy – 10 tys. zł
 • dzienny limit łączny transakcji gotówkowych i bezgotówkowych – dostępny limit karty
 • możliwość ustalenia limitów dziennych (w tym dla transakcji internetowych), na kwotę niższą niż maksymalna określona przez bank*
 • maksymalny limit transakcji zbliżeniowej bez akceptacji PIN - 100 zł**

* limity określone w załączniku „Limity operacji”

** ze względów bezpieczeństwa dla wybranych transakcji poniżej kwoty 100 PLN może być wymagana autoryzacja PINem

8. Jak BGK rozlicza operacje dokonane za granicą:

Zastosowany w rozliczeniu kurs można sprawdzić na stronie VISA.

W przypadku transakcji w euro, jest tam również informacja o wysokości procentowej marży zastosowanej przez VISA przy przeliczeniu danej transakcji w stosunku do referencyjnego kursu wymiany euro, ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) - wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 91, str. 36).

Bank nie korzysta z opłaty dodatkowej do stosowanego kursu VISA. Opłata bankowa (Enter conversion fee) wynosi 0 proc.

9. Jaka jest wysokość opłaty interchange?

Opłata interchange dla kart obciążeniowych wynosi 0,3 proc. wartości transakcji, z zastrzeżeniem że dla wybranych rodzajów transakcji opłata interchange może być niższa.*

Szczegółowe informacje o stawkach interchange dostępne są na stronie VISA.

*obowiązek wynikający z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2019 poz. 659 j.t. ze zm.)

10. Jak skorzystać z karty BGK Visa Business Debit?

Aby skorzystać z karty BGK Visa Business Debit skontaktuj się z naszym doradcą.

Procedura zastrzeżeń i reklamacji

W przypadku potrzeby zastrzeżenia karty (np. zagubienie, kradzież) należy bezzwłocznie skontaktować się z numerem telefonu:

(22) 515 31 50 czynnym przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Ubezpieczenie kart płatniczych

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje bezpłatną ochronę ubezpieczeniową posiadaczom wszystkich kart.

 

Dla użytkowników kart

Customer Service

Tylko dla użytkowników kart
(22) 515 30 57
czynny całą dobę
7 dni w tygodniu