Dla kogo?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, samorządy

Na co?

Realizacja wydatków służbowych za pomocą karty płatniczej do rachunku bankowego

Dokonuj płatności z tytułu wydatków służbowych kartą debetową BGK Visa Business Debit, do rachunku bankowego. Rozliczaj transakcje na bieżąco dzięki autoryzacji on-line w oparciu o dostępne środki na rachunku.

O produkcie

Zalety posiadania karty BGK Visa Business Debit

Wygodnie realizujesz płatności służbowe:

 • zbliżeniowo
 • w Internecie (karta umożliwia dokonywanie płatności w internetowych punktach handlowo- usługowych)
 • korzystasz ze środków dostępnych na rachunku
 • sprawdzasz informacje o transakcjach oraz statusach kart za pośrednictwem systemu bgk24
 • karta jest akceptowana w międzynarodowej sieci bankomatów i punktów handlowo-usługowych z logo VISA

Bezpieczeństwo karty BGK Visa Business Debit

 • akceptujesz każdą transakcję kodem PIN, z wyjątkiem transakcji zbliżeniowych poniżej 100 zł*
 • karta wyposażona jest w mikroprocesor (chip) zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo transakcji realizowanych w urządzeniach elektronicznych
 • stosowane silne uwierzytelnienie (3D Secure) przy transakcjach w Internecie

* ze względów bezpieczeństwa dla wybranych transakcji poniżej kwoty 100 zł może być wymagana autoryzacja PIN-em

Karta objęta jest bezpłatnym ubezpieczeniem, które chroni przed:

 • nieuprawnionym użyciem karty – do 50 euro przed zastrzeżeniem karty
 • rabunkiem gotówki pobranej z bankomatu – do 5 tys. zł

Szczegóły ubezpieczeń kart płatniczych.

Zasady rozliczania karty BGK Visa Business Debit

Dostępne limity:

 • dzienny limit gotówkowy – 5 tys. zł
 • dzienny limit łączny transakcji gotówkowych i bezgotówkowych – dostępne saldo rachunku bankowego
 • możliwość ustalenia limitów dziennych (w tym dla transakcji internetowych), na kwoty niższe niż maksymalne określone przez bank*
 • maksymalny limit transakcji zbliżeniowej bez akceptacji PIN - 100 zł**

* limity określone w załączniku „Limity operacji”

** ze względów bezpieczeństwa dla wybranych transakcji poniżej kwoty 100 zł może być wymagana autoryzacja PIN-em

Rozliczenia operacji dokonanych za granicą

Zastosowany w rozliczeniu kurs możesz sprawdzić na stronie VISA.

W przypadku transakcji w euro, jest tam również informacja o wysokości procentowej marży zastosowanej przez VISA przy przeliczeniu danej transakcji w stosunku do referencyjnego kursu wymiany euro, ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) - wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 91, str. 36).

Bank nie korzysta z opłaty dodatkowej do stosowanego kursu VISA. Opłata bankowa (Enter conversion fee) wynosi 0 proc.

Wysokość opłaty interchange

Opłata interchange dla kart obciążeniowych wynosi 0,3 proc. wartości transakcji, z zastrzeżeniem że dla wybranych rodzajów transakcji opłata interchange może być niższa.*

Szczegółowe informacje o stawkach interchange dostępne są na stronie VISA.

*obowiązek wynikający z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2019 poz. 659 j.t. ze zm.)

Sprawdź taryfę opłat i prowizji.

Jak skorzystać?

 Aby skorzystać z karty BGK Visa Business Debit skontaktuj się z naszym doradcą.

Pytania i odpowiedzi

1. Dla kogo przeznaczona jest karta BGK Visa Business Debit?

Karta BGK Visa Business Debit przeznaczona jest dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw.

2. Do czego służy karta BGK Visa Business Debit?

Kartą BGK Visa Business Debit możesz pokryć wydatki służbowe.

3. Jakie są zalety posiadania karty BGK Visa Business Debit?

Wygodnie dokonujesz płatności służbowych

 • zbliżeniowo
 • w Internecie (karta umożliwia dokonywanie płatności w internetowych punktach handlowo- usługowych)
 • korzystasz ze środków dostępnych na rachunku
 • sprawdzasz informacje o transakcjach oraz statusach kart za pośrednictwem systemu bgk24
 • karta akceptowana w międzynarodowej sieci bankomatów i punktów handlowo-usługowych z logo VISA

* limity określone w załączniku „Limity operacji”

** ze względów bezpieczeństwa dla wybranych transakcji poniżej kwoty 100 PLN może być wymagana autoryzacja PINem

4. Jak BGK dba o bezpieczeństwa karty BGK Visa Business Debit?

 • akceptujesz każdą transakcję kodem PIN z wyjątkiem transakcji zbliżeniowych poniżej 100 zł*
 • karta wyposażona w mikroprocesor (chip) zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo transakcji realizowanych w urządzeniach elektronicznych
 • stosowane silne uwierzytelnienie (3D Secure) przy transakcjach w Internecie

* ze względów bezpieczeństwa dla wybranych transakcji poniżej kwoty 100 zł może być wymagana autoryzacja PINem

5. Jakie są dostępne limity?

 • dzienny limit gotówkowy – 5 tys. zł
 • dzienny limit łączny transakcji gotówkowych i bezgotówkowych – dostępne saldo rachunku bankowego
 • możliwość ustalenia limitów dziennych (w tym dla transakcji internetowych), na kwoty niższe niż maksymalne określone przez bank*
 • maksymalny limit transakcji zbliżeniowej bez akceptacji PIN - 100 zł**.

* limity określone w załączniku „Limity operacji”

** ze względów bezpieczeństwa dla wybranych transakcji poniżej kwoty 100 PLN może być wymagana autoryzacja PINem

6. Jak BGK rozlicza operacje dokonane za granicą?

Zastosowany w rozliczeniu kurs można sprawdzić na stronie VISA.

W przypadku transakcji w euro, jest tam również informacja o wysokości procentowej marży zastosowanej przez VISA przy przeliczeniu danej transakcji w stosunku do referencyjnego kursu wymiany euro, ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) - wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 91, str. 36).

Bank nie korzysta z opłaty dodatkowej do stosowanego kursu VISA. Opłata bankowa (Enter conversion fee) wynosi 0 proc.

7. Jaka jest wysokość opłaty interchange?

Opłata interchange dla kart obciążeniowych wynosi 0,3 proc. wartości transakcji, z zastrzeżeniem że dla wybranych rodzajów transakcji opłata interchange może być niższa.*

Szczegółowe informacje o stawkach interchange dostępne są na stronie VISA.

*obowiązek wynikający z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2019 poz. 659 j.t. ze zm.)

8. Jak skorzystać z karty BGK Visa Business Debit?

Aby skorzystać z karty BGK Visa Business Debit skontaktuj się z naszym doradcą.

Procedura zastrzeżeń i reklamacji

W przypadku potrzeby zastrzeżenia karty (np. zagubienie, kradzież) należy bezzwłocznie skontaktować się z numerem telefonu:

(22) 515 31 50 czynnym przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Ubezpieczenie kart płatniczych

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje bezpłatną ochronę ubezpieczeniową posiadaczom wszystkich kart.

 

Dla użytkowników kart

Customer Service

Tylko dla użytkowników kart
(22) 515 30 57
czynny całą dobę
7 dni w tygodniu