Pod numerem telefonu (22) 515 30 57  czynnym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu Użytkownik karty ma możliwość:

  1. aktywacji karty
  2. zastrzeżenia karty (zgubionej, skradzionej lub w przypadku stwierdzenia użycia karty przez osobę nieuprawnioną)
  3. uzyskania informacji o transakcjach rozliczonych w ciągu ostatnich 30 dni,
  4. uzyskania wyjaśnień problemów związanych z dokonaniem transakcji (odmowy autoryzacji).


Warunkiem koniecznym do aktywacji karty lub uzyskania informacji jest podanie przez Użytkownika karty następujących danych:

  • numer karty,
  • imię i nazwisko, tak jak wytłoczone na karcie,
  • data urodzenia,
  • nazwisko panieńskie matki,
  • nr PESEL lub w przypadku nierezydentów numer paszportu (pod warunkiem, że został podany przez Bank w zmówieniu karty)

W przypadku niepoprawnej odpowiedzi na jedno z pytań operatora karta nie zostanie aktywowana.

Powyższe dane służą  możliwości identyfikacji przez operatora tożsamości Użytkownika karty.

W przypadku potrzeby zastrzeżenia karty Użytkownik karty (lub zgłaszający członek jego najbliższej rodziny tj. małżonek, rodzice, dzieci) zobowiązany jest podać co najmniej imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwisko panieńskie matki.  Telefoniczne zastrzeżenie karty należy potwierdzić pisemnie w Oddziale prowadzącym rachunek w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zastrzeżenia.