• pożyczka w województwie łódzkim
  • o finansowaniu od 100 tys. do 2 mln zł
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • z projektu Jeremie

Pożyczka na Modernizację Nieruchomości udzielana przez Pośrednika Finansowego, ze środków udostępnionych przez Menedżera Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego oraz obowiązkowego Wkładu Pośrednika Finansowego z przeznaczeniem na wsparcie projektów modernizacji nieruchomości przeznaczonych na własną działalność produkcyjną / usługową / handlową na terenie województwa łódzkiego. 

Dla kogo?
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zarejestrowane, mające siedzibę lub oddział i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego)
Cel finansowania:
  • remont, renowacja, modernizacja lub odbudowa budynków lub obiektów oraz ich adaptacja do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
  • prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków (odpowiednio - obiektów historycznych), w celu przystosowania w/w obiektów do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
  • renowacja całości lub części budynków obejmująca inwestycje w zakresie instalacji technicznych budynku, działania w zakresie oszczędności energetycznej, odnowienie głównych elementów konstrukcji budynku, którymi w szczególności są: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna lub drzwiowa, klatki schodowe, korytarze wewnętrzne lub zewnętrzne, wejścia, elementy konstrukcji zewnętrznej budynku, windy, w celu przystosowania budynku do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
  • zakup nieruchomości zabudowanej w celu wykonania prac, o których mowa w pkt 1-3 powyżej służących przystosowaniu budynku do celów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że zakup nieruchomości może zostać sfinansowany z pożyczki do kwoty stanowiącej 50 proc. jej wartości.
  • Okres spłaty - do 10 lat
  • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Osoba kontaktowa:

ul. Narutowicza 34, 90- 135 Łódź
Tel.: 42 208 93 13
E-mail: kontakt@larr.lodz.pl