Pożyczka rewitalizacyjna dla województwa śląskiego

Oferta preferencyjnej pożyczki na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie śląskim. 

Pożyczka Jessica2 dla województwa mazowieckiego

Oferta preferencyjnej pożyczki na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie mazowieckim. 

Pożyczka rewitalizacyjna dla województwa pomorskiego

Oferta pożyczki finansująca kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Premia remontowa z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe.

Premia termomodernizacyjna z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Pożyczka Jessica 2 dla województwa wielkopolskiego

Oferta preferencyjnej pożyczki na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie wielkopolskim

Pożyczka na rewitalizację z projektu Małopolska Pożyczka

Oferta pożyczki finansująca kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Pożyczka na Modernizację Nieruchomości w województwie łodzkim

Pożyczka nawet do 2 mln zł na remont, renowację, modernizację lub odbudowę budynków służących do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Preferencyjny kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, osuwiska ziemne i huragany.