Powrót

Wejście kapitałowe z projektu Przedsiębiorcze Kujawy Pomorze

Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju (startupów)
Na co?
Rozwój przedsiębiorstwa

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia finansowego? Pożyczka lub kredyt nie jest dla Ciebie optymalnym rozwiązaniem? Skorzystaj z formy finansowania jaką jest wejście kapitałowe z projektu Przedsiębiorcze Kujawy Pomorze.

Czym jest wejście kapitałowe?

Wejście kapitałowe to forma wsparcia finansowego, polegająca na pozyskaniu zewnętrznego źródła kapitału w zamian za udziały lub akcje w przedsiębiorstwie (max. 60 proc.). Dzięki inwestorowi spółka otrzymuje nie tylko dodatkowe środki na rozwój, ale również wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności i pomoc w pozyskaniu klientów na rynkach krajowych i zagranicznych.

Warto wiedzieć! Wejście kapitałowe w województwie kujawsko-pomorskim może wynosić nawet 2 mln złotych.

Najważniejsze informacje o wejściu kapitałowym w województwie kujawsko-pomorskim
  • Przeznaczone dla mikro- i małych przedsiębiorstw odpryskowych
  • Finansowanie do 2 mln złotych
  • Okres finansowania do 10 lat
  • Udział inwestora zewnętrznego do 60 proc. (zazwyczaj udział wynosi 20-30 proc.)
Wejście kapitałowe w województwie kujawsko-pomorskim - jaki jest cel finansowania? 

Wejście kapitałowe dofinansowuje innowacyjne firmy odpryskowe oraz przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Kapitał uzyskany przez zewnętrznego inwestora firma może przeznaczyć m.in. na:

  • opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów czy usług, metod lub procesów produkcyjnych
  • finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych
  • zabezpieczenie i ochronę własności intelektualnej lub zakup wyników prac B+R wraz z prawami do własności intelektualnej
  • dostosowanie się do wdrożenia bądź komercjalizacji wyników prac B+R
  • uzupełnienie infrastruktury B+R (np. budowę lub rozbudowę lub zakupu wyposażenia laboratorium)
Wejście kapitałowe - kto może skorzystać?      

Wejście kapitałowe w województwie kujawsko-pomorskim przeznaczone jest dla mikro- i małych przedsiębiorstw odpryskowych (spin-off lub spin-out) tj. takich, które zostały założone przez co najmniej jednego pracownika ośrodka badawczego lub studenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii, realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Przedsięwzięcie powinno być realizowane na wczesnym etapie gotowości technologicznej (II-IX TRL - Technology Readiness Level) oraz wpisywać się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego (m.in. technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), ekoinwestycje, automatyka przemysłowa, zdrowa i bezpieczna żywność, etc.).

Warto wiedzieć! Spółki starające się o inwestorów muszą prowadzić działalności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zainteresował Cię ten produkt?

Skontaktuj się z instytucją finansującą w Twoim regionie. Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Instytucje finansujące.

Jeśli chcesz otrzymać dodatkowy kapitał na prowadzenie działalności, zgłoś się do instytucji finansującej w województwie kujawsko-pomorskim: Brave Seed Fund Sp. z o.o. Otrzymasz pełne wsparcie merytoryczne oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

Zainteresował Cię ten produkt? Chcesz wnioskować o wejście kapitałowe?

Skontaktuj się z instytucją udzielającą finansowania:

Brave Seed Fund Sp. z o.o.

ul. Sudecka 74 lok. 40, 53-129 Wrocław

e-mail: office@brave.vc