Powrót

Wejście kapitałowe z projektu Jeremie2 dla województwa zachodniopomorskiego

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju (startupów)

Na co?

Rozwój przedsiębiorstwa

Wejście kapitałowe z projektu Jeremie2 dla województwa zachodniopomorskiego to jeden z instrumentów finansowych, dzięki którym młode przedsiębiorstwa w województwie zachodniopomorskim mogą rozwijać swoją działalność. Finansowanie venture capital przeznaczone jest dla firm proponujących innowacyjne rozwiązania oraz prowadzących projekty badawczo-rozwojowe.

O produkcie

Wejście kapitałowe to forma wsparcia finansowego, polegająca na pozyskaniu zewnętrznego źródła kapitału w zamian za udziały lub akcje w przedsiębiorstwie (max. 60 proc.). Dzięki inwestorowi, zwanego też Aniołem Biznesu, spółka otrzymuje nie tylko dodatkowe środki na rozwój, ale również wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności, doradztwo strategiczne i operacyjne oraz pomoc w pozyskaniu klientów na rynkach krajowych i zagranicznych.

Warto wiedzieć! Finansowanie VC w województwie zachodniopomorskim może wynosić nawet 2 mln złotych.

Najważniejsze informacje o wejściu kapitałowym

  • Przeznaczone dla startupów – przedsiębiorstw MŚP we wczesnej fazie rozwoju
  • Finansowanie do 2 mln złotych
  • Okres finansowania: 7 lat
  • Udział inwestora zewnętrznego: do 60 proc. (zazwyczaj udział wynosi 20-30 proc.)

Wejście kapitałowe - jaki jest cel finansowania?           

Wejście kapitałowe dofinansowuje innowacyjne firmy i przedsięwzięcia. Kapitał uzyskany przez zewnętrznego inwestora firma może przeznaczyć m.in. na:

  • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów czy usług
  • zastosowanie nowych lub udoskonalenie już istniejących metod produkcji czy procesów
  • wprowadzenie nowych lub znacząco zmienionych rozwiązań marketingowych lub organizacyjnych

Warto wiedzieć! Szczególnie preferowane są te projekty, które wpisują się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego (m.in. zaawansowane wyroby metalowe, multimedialny transport i logistyka, produkty oparte na technologiach technologicznych, etc.) oraz przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (B+R), w tym wdrożenie i komercjalizacja prac B+R.

Jak korzystać

Wejście kapitałowe - kto może skorzystać?      

Finansowanie venture capital w województwie zachodniopomorskim przeznaczone jest dla startupów (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju), które mają innowacyjny pomysł na swoją działalność.
O Anioła Biznesu mogą starać się przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność nie dłużej niż 3 lata.

Warto wiedzieć! Spółki starające się o inwestorów muszą prowadzić działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Chcesz skorzystać z finansowania venture capital?

Skontaktuj się z instytucją finansującą w Twoim regionie. Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Instytucje finansujące.

Instytucje finansujące

Jeśli chcesz otrzymać dodatkowy kapitał na prowadzenie działalności, zgłoś się do instytucji finansującej w województwie zachodniopomorskim BP VC GP1 Sp. z o.o. Otrzymasz pełne wsparcie merytoryczne oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

Zainteresował Cię ten produkt? Chcesz wnioskować o wejście kapitałowe?

Skontaktuj się z instytucją udzielającą finansowania:

BP VC GP1 Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

e-mail: [email protected]

Webinary

Zapraszamy do obejrzenia webinarów BGK o finansowaniu VC.