Obligacje korporacyjne

Usługa przeznaczona jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, posiadających osobowość prawną, poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania.