Dla kogo?
Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, instytucje publiczne
Na co?
Finansowanie i obsługa projektów realizowanych ze środków unijnych

Oferujemy finansowanie i obsługę projektów realizowanych ze środków unijnych.

Finansowanie jest dostępne w formie kredytu:
 • pomostowego – finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu objętych dofinansowaniem,
 • uzupełniającego – finansowanie kosztów niekwalifikowanych projektu lub nieobjętych dofinansowaniem,
 • etapowego - finansowanie kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w formie płatności zaliczkowych.
 • pozyskanie środków finansowych na realizację przedsięwzięcia do czasu uzyskania dotacji unijnej,
 • pozyskanie dotacji w formie płatności zaliczkowych.
Finansowanie kredytami unijnymi to:
 • brak konieczności wnoszenia wkładu własnego na finansowanie kosztów kwalifikowanych,
 • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i otrzymania dotacji,
 • długi okres finansowania kredytem uzupełniającym dostosowany do specyfiki inwestycji,
 • wysoka kwota kredytu,
 • przyśpieszenie inwestycji majątkowych, niematerialnych i finansowych.
Obsługa finansowa projektów realizowanych przy wsparciu środków UE w BGK to:
 • kompleksowa obsługa finansów dotyczących realizowanej inwestycji z dotacją unijną,
 • elastyczny dobór produktów zgodnie z zapotrzebowaniem klienta,
 • długoterminowa i stabilna współpraca z polskim bankiem, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Przedstawienie zawartej umowy o dofinansowanie projektu w przypadku kredytu etapowego.

Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą kredytów inwestycyjnych? Skontaktuj się z Centralą BGK lub znajdź najbliższy Region BGK.