Powrót

Kredyt inwestycyjny współfinansowany ze środków KfW

Dla kogo?

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w szczególności przez małe i średnie przedsiębiorstwa jak również przez spółki komunalne. 

O produkcie

Oferujemy finansowanie kredytu inwestycyjnego środkami pozyskanymi od KfW - niemieckiego państwowego banku rozwoju, których zastosowanie pozwala na obniżenie kosztów kredytu.

Finansowanie inwestycji środkami KfW można łączyć z dotacjami unijnymi i innymi kredytami udzielanymi przez BGK.

Umowa podpisywana jest wyłącznie z BGK.

Korzyści

 • preferencyjne warunki cenowe w porównaniu z ofertą standardową,
 • podniesienie rentowności kapitału własnego poprzez zwiększenie dźwigni finansowej.

Finansowanie kredytem inwestycyjnym ze środków KfW pozwala na:

 • rozwój działalności spółki poprzez powiększenie lub modernizację majątku (np. zakup nowych maszyn, zakup linii technologicznej, rozbudowa hali produkcyjnej),
 • zdywersyfikowanie działalności operacyjnej (np. budowa/modernizacja hali produkcyjnej pod planowaną nową działalność).

Finansowanie środkami KfW w BGK to oprócz niższej ceny:

 • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania przychodów,
 • finansowanie w PLN i EUR,
 • długi okres kredytowania dostosowany do specyfiki inwestycji,
 • wysoka kwota kredytu,
 • pewność długoterminowej i stabilnej współpracy z polskim bankiem, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Warunki współpracy

Finansowaniu środkami KfW nie podlegają w szczególności:

 • refinansowanie zobowiązań finansowych,

 • działalność deweloperska oraz zakup nieruchomości na sprzedaż lub wynajem,
 • inwestycje w papiery wartościowe.
Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą kredytów inwestycyjnych? Skontaktuj się z Infolinią BGK lub znajdź najbliższy Region BGK.