Powrót

Kredyt inwestycyjny współfinansowany ze środków EBI

Dla kogo?
Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
Na co?
Finansowanie kredytu inwestycyjnego środkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

Oferujemy finansowanie kredytu inwestycyjnego środkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), których zastosowanie pozwala na obniżenie kosztów kredytu.

Finansowanie inwestycji środkami EBI można łączyć z dotacjami unijnymi i innymi kredytami udzielanymi przez BGK.

Umowa podpisywana jest wyłącznie z BGK.

 • preferencyjne warunki cenowe w porównaniu z ofertą standardową,
 • podniesienie rentowności kapitału własnego poprzez zwiększenie dźwigni finansowej.
Finansowanie kredytem inwestycyjnym ze środków EBI pozwala na:
 • rozpoczęcie działalności poprzez zakup środków trwałych i wyposażenie w początkowy kapitał obrotowy (np. budowa hali produkcyjnej),
 • rozwój działalności spółki poprzez powiększenie lub modernizację majątku (np. zakup nowych maszyn).
Finansowanie środkami EBI w BGK to oprócz niższej ceny:
 • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania odpowiednich przychodów,
 • długi okres kredytowania dostosowany do specyfiki inwestycji,
 • wysoka kwota kredytu,
 • pewność długoterminowej i stabilnej współpracy z polskim bankiem, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Łączny koszt inwestycji nie może przekraczać równowartości 25 mln EUR.

Finansowaniu środkami EBI nie podlega w szczególności:
 • refinansowanie kredytów,
 • zakup nieruchomości na wynajem,
 • zakup papierów wartościowych i transakcje finansowe,
 • działalność deweloperska, produkcja broni, działania etycznie kontrowersyjne,
 • przedsięwzięcia niezwiązane z działalnością operacyjną spółki.
Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą kredytów inwestycyjnych? Skontaktuj się z Centralą BGK lub znajdź najbliższy Region BGK.