Inwestycje z Polskiego Funduszu Funduszy Wzrostu

Polski Fundusz Funduszy Wzrostu to wspólna inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI).

Kredyt preferencyjny z FŻŚ

Kredyt preferencyjny udzielany jest na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny.

Refinansowanie z FŻŚ

Możesz ubiegać się nawet o 50 proc. refinansowania zakupu wyposażenia statku.

Fundusz Strefowy

Celem Funduszu Strefowego jest gromadzenie środków stanowiących wpływy z części podatku dochodowego od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.