• pożyczka w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

Cel finansowania:

 • przedsięwzięcia rozwojowe w sektorze usług i sektorze produkcyjnym, a także inwestycji dotyczących zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w przedsiębiorstwach bez ograniczeń branżowych, realizowanych na terenie województwa podlaskiego.

Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez następujące typy inwestycji:

 • Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze usług lub sektorze produkcyjnym, w tym m.in.:
  a) rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  b) dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę świadczenia usług, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług
  c) inwestycje w nowe maszyny i sprzęt
 • Zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym m.in.:
  a) wdrażanie, rozbudowa i unowocześnianie systemów informatycznych, wspieranie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych w przedsiębiorstwach, np. wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności, nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu, stworzenie portalu pracowniczego do zarządzania zasobami personalnymi,
  b) operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (e-biznes) poprzez zakup sprzętu, oprogramowania,  wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C), sprzedaż produktów i usług w Internecie,
  c) zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju i poprawie efektywności działania, m.in. poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami (B2B), automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy
Fundusz Wschodni sp. z o.o. 
ul. Piękna 1, 15-282 Białystok
Tel.: 85 307 01 05
E-mail: [email protected]
 
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego 
ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok
Tel.: 85 740 86 76
E-mail: [email protected]

Agnieszka Piwowarczyk
Tel.: 85 740 86 68
E-mail: [email protected]

Tomasz Niepłocha
Tel.: 85 740 86 71
E-mail: [email protected]