• pożyczka w województwie podkarpackim
  • o finansowaniu do 500 tys. zł
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 0,15% w skali roku, z możliwością jego obniżenia

(Warunkiem obniżenia oprocentowania jest, udowodnienie przez przedsiębiorcę problemów płynnościowych lub generowanie ryzyka wystąpienia problemów w przyszłości spowodowanych sytuacją społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie.)

Cel finansowania:
  • Inwestycje realizowane na terenie województwa podkarpackiego polegające na wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  • Wsparcie ukierunkowane szczególnie dla projektów na rozwój przedsiębiorstwa, z dodatkowymi preferencjami w zakresie poziomu oprocentowania oraz sposobu zabezpieczeń udzielanych pożyczek dla mikro i małych firm w celu wywołania efektu zachęty.
  • Okres spłaty: do 8 lat
  • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki (albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty)
  • Dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 możliwość udzielenia dodatkowej 6-miesięcznej karencji polegającej na zawieszeniu obowiązku spłaty raty kapitałowej lub 6-miesięcznych „wakacji kredytowych” polegających na zawieszeniu obowiązku spłaty części odsetkowej, części kapitałowej lub całej raty kapitałowo-odsetkowej.

O szczegóły, w tym o dostępność środków, należy pytać u poszczególnych Pośredników Finansowych.

Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR"Osoba kontaktowa:
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
Tel.: 17 788 18 65, 17 788 18 59,
17 788 18 62 lub 17 788 18 61

Justyna Kusak
Tel.: 17 788 18 51, tel. kom.: 797 600 314
E-mail: justyna_kusak@marr.com.pl

Joanna Cyganowska
Tel.: 17 788 18 65, tel. kom.: 797 600 328

Małgorzata Kaczmarczyk
Tel.: 17 788 18 59 , tel. kom.: 797 600 322

Karolina Krzempek
Tel.: 17 788 18 62 , tel. kom.: 797 600 325