• pożyczka w województwie podkarpackim

  • wartość pożyczki do 500 tys. złotych (lub 1 mln zł w ramach komponentu innowacyjnego)

  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej

  • oprocentowanie od 4,06 proc. w skali roku

Rozróżnia się dwa następujące komponenty Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej: 

  • Komponent standardowy - z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych  realizowanych przez MŚP;

  • Komponent innowacyjny - z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Wartość pożyczki

  • maksymalnie do 500 tys. zł w ramach komponentu standardowego;

  • do 1 mln zł w ramach komponentu innowacyjnego.

Okres spłaty

  • nie dłuższy niż 96 miesięcy w ramach komponentu standardowego;

  • nie dłuższy niż 120 miesięcy w ramach komponentu innowacyjnego.

Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki (albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty)

O szczegóły, w tym o dostępność środków, należy pytać u poszczególnych Pośredników Finansowych.

Regionalna Izba Gospodarcza

Osoba kontaktowa:

ul. 1-go Sierpnia 26 b
37-450 Stalowa Wola
Tel.: 15 844 03 57
E-mail: [email protected]

Magdalena Płachcińska
Tel.: 15 844 03 57, 661 116 407
E-mail: [email protected]

Małgorzata Kołodziej
Tel.: 15 844 03 57, 661 116 408
E-mail: [email protected]

Sylwia Słowik
Tel.: 15 844 03 57, 667 952 999
E-mail: [email protected]

Edyta Jarmolińska
Tel.: 15 844 03 57, 603 602 702
E-mail: [email protected]

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.    Osoba kontaktowa:
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Tel.: +48 17 86 76 200
E-mail: 
[email protected]

Agnieszka Majkut
Tel.: 17 86 76 256
E-mail: [email protected] 

Grzegorz Puć
Tel.: 17 86 76 231
E-mail: [email protected]