• pożyczka w województwie lubelskim
 • o finansowaniu do 250 tys. zł
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym start-upów
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,29 proc. w skali roku

Cel finansowania

 • Inwestycje początkowe na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
  a) założeniem nowego zakładu lub
  b) zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub
  c) dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
  d) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.
 • Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:
  a) stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług,
  b) zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne),
  c) wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
 • Okres spłaty do 5 lat
 • Karencja w spłacie: 6 miesięcy

Skontaktuj się!

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. 784-346-995
e-mail: [email protected]
Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Wallenroda 4C (III P), 20-607 Lublin
tel. 81 528-43-01, fax: 81 528-43-02
e-mail: [email protected]życzkaunijna.pl
Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o.
ul. Wallenroda 4C (III P), 20-607 Lublin
tel. 81 528-43-01, fax: 81 528-43-02
e-mail: [email protected]życzkaunijna.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR”

ul. Chopina 18, 39-300 Mielec 
tel.: 17 788 18 65, 17 788 18 59, 17 788 18 62, lub 17 788 18 51 
e-mail: [email protected]

Puławskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy 
tel. 81 470 09 00 lub 81 470 09 01 
e-mail: [email protected]

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie

ul. Gospodarcza 26 20-213 Lublin 
tel. 81 710 46 30 
e- mail: [email protected]