• pożyczka w województwie kujawsko-pomorskim
 • o finansowaniu do 100 tys. zł
 • dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działających na rynku maksymalnie 5 lat
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 2,91 proc. w skali roku

Cel finansowania

 • Inwestycje mające na celu:
  a) wzmocnienie podstawowej działalności mikroprzedsiębiorstwa,
  b) zwiększenie zdolności produkcyjnych/usługowych mikroprzedsiębiorstwa,
  c) przechodzenia mikroprzedsiębiorstwa na nowe rynki produktowe.
 • Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego.
 • Preferencje w finansowaniu mają:
  a) inwestycje w przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata,
  b) inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Okres spłaty: do 84 miesięcy 
 • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.Osoba kontaktowa:
Tel.: 56 475 62 90
E-mail: [email protected]
Violetta Jaśkowiak
Tel.: 56 475 62 96, tel. kom.: 737 722 106
E-mail: [email protected]
Fundacja Wspomagania Wsi
Tel.: 22 636 25 71
E-mail: [email protected]