Powrót

Pożyczki z projektu Przedsiębiorcze Kujawy Pomorze

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw

Pożyczka może być przeznaczona na inwestycje w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne lub zwiększenie kapitału obrotowego. 

Pożyczka na zmianę modelu biznesowego

Wnioskuj o pożyczkę na zmianę modelu biznesowego, a możesz ją przeznaczyć m.in. na umiędzynarodowienie prowadzonej działalności gospodarczej lub zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie.