• pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 500 tys. zł
 • dla MŚP działających na rynku poniżej 24 miesięcy
 • przedsiębiorca spłaca wyłącznie kapitał pożyczki
Cel finansowania:
 • przedsięwzięcia płynnościowe realizowane przez MŚP z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa małopolskiego, działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, mające na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej
 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy, 
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
Warunki:
 • pożyczki mogą być udzielane do 31 grudnia 2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
 • wypłata pożyczki następuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej
 • Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Okres karencji: do 6 miesięcy
Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A.Osoba kontaktowa:
ul. Rakowicka 14b, Kraków 
Tel.: +48 515 722 146, 22 63 60 740 
E-mail: msp@tise.pl
 
Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.  

1. Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

 

34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 175
Tel.: +48 (33) 874-13-15
Tel.: +48 (33) 874-11-03

 

2. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

 

Biuro Fundacji Rozwoju Regionu Rabka
ul. Orkana 20f, 34- 700 Rabka Zdrój
Sabina Barnaś 
Tel.: 18 26 777 39 wew. 29
E-mail: sbarnas@frrr.pl

 

3. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej

 

ul. Unii Europejskiej 10,
32-600 Oświęcim
Tel.: 33 844 73 44
Fax: 33 844 73 45
E-mail: cbmz@cbmz.pl

 
Konsorcjum w składzie: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A oraz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A 
1. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Kordylewskiego 11 31-542 Kraków
Tel.: 12 617 66 00
E-mail: marr@marr.pl
 
2. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 

ul. Szujskiego 66, 33- 100 Tarnów
Tel: 14 621 34 50, 14 623 55 00
E-mail: tarr@tarr.tarnow.pl

 
3. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A 
ul. Grunwaldzka 5, 32- 500 Chrzanów
Tel: 32 623 00 61, 32 623 06 35
E-mail: biuro@armz.pl
 
Fundusz Wschodni sp. z o.o. 
ul. Piękna 1, 15-282 Białystok
Tel.: +48 85 307 01 05
E-mail: biuro@funduszwschodni.pl
 
Lubelska Fundacja Rozwoju 
Oddział w Krakowie
ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków
E-mail: info@lfr.lublin.pl

Dorota Wójcik
Tel.: 603 086 868
E-mail: dorota.wojcik@lfr.lubln.pl

Łukasz Mikrut
Tel: 603 092 353
E-mail: lukasz.mikrut@lfr.lublin.pl