• pożyczka w województwie lubuskim
  • finansowanie do 500 tys. zł
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 0,2 proc. w skali roku
Cel finansowania:

Przedsięwzięcia realizowane przez przedsiębiorstwa na terenie województwa lubuskiego, mające na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, wsparcie rozwoju i podniesienie konkurencyjności.


Dla kogo?

Wsparcie przeznaczone jest w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up oraz tych, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy, m.in. poprzez inwestycje związane z:

a) wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;

b) wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług;

c) zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiającym wdrażanie innowacji;

d) finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności

e) finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów (zgodnie z wytycznymi KE w tym zakresie)

 

  • Okres spłaty: 5 lat
  • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy
Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.Osoba kontaktowa:
ul. Kłodzka 27, Nowa Ruda
Tel.: 74 872 50 25
 
Agencja Rozwoju Regionalnego 

Lubuski Fundusz Pożyczkowy
ul. Chopina 14, 65-001 Zielona Góra
Tel: 68 329 78 28, lub 68 329 78 27
Oddział w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 95 739 03 16
E-mail: agencja@region.zgora.pl

Mariola Dobosz
Tel.: 68 329 78 28
E-mail: m.dobosz@region.zgora.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kombatantów 34, XI piętro, pokój 1128, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 95 727 73 15, 602 173 447 lub 666 829 022

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
ul. św. Jadwigi 1, I piętro, pokój 101, 65-065 Zielona Góra
Tel.: 538 810 267 lub 882 436 140

 
Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych 
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
E-mail: msp@tise.pl
Tel.: +48 22 636 07 40