Mała pożyczka

Możesz sfinansować przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego, wsparcie rozwoju i podniesienie konkurencyjności.

Mała Pożyczka Rozwojowa

Wnioskuj o pożyczkę dla start-upów na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe.

Pożyczka Płynnościwo-Inwestycyjna

Element płynnościowy pożyczki pozwala połączyć wydatki inwestycyjne i związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy.

Pożyczka Inwestycyjna

Wnioskuj o pożyczkę na inwestycje w Twojej firmie