• pożyczka w województwie łódzkim
  • maksymalna wartość finansowania zależna od limitu przyznanego instytucji finansującej  
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów
  • oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

Cel finansowania

Środki udzielane przez Instytucje Finansujące przeznaczone są dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. Finansowane będą inwestycje realizowane na terenie województwa łódzkiego polegające na wsparciu przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kapitału:

1) zalążkowego i kapitału na rozruch,

2) na rozszerzenie działalności,

3) na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,

4) na realizację nowych projektów,

5) umożliwiającego przejście przedsiębiorstw na rynki zagraniczne lub na nowe rozwiązania.

Okres spłaty

  • do 120 miesięcy (dla finansowania wydatków inwestycyjnych),
  • do 36 miesięcy (dla finansowania kapitału obrotowego, do 72 mies. w ramach preferencji)
  • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (do 12 m-cy w ramach preferencji)
Instytucja finansującaOsoba kontaktowa
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

ul. Narutowicza 34, 90- 135 Łódź
Tel.: 42 208 93 13
E-mail: [email protected]

 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 262-264, pok. 205, 90-361 Łódź
Tel.: 42 634 93 66

Dorota Sumińska 
Tel.: 42 634 93 66 / 784 682 547
E-mail: [email protected]

Grzegorz Sęklewski
Tel.: 42 634 93 66/ 784 918 058
E-mail: [email protected]

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 

ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów
Tel.: 44 634 10 06, 44 634 10 14
E-mail: [email protected]

 

Punkt zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim
al. 3 maja 33 (Starostwo Powiatowe),
97-300 Piotrków Trybunalski
E-mail: [email protected]

Agnieszka Skupińska
E-mail: [email protected]
Tel.: 606 314 854

Punkt zamiejscowy w Bełchatowie
ul. Kościuszki 1 (Urząd Miasta),
97-400 Bełchatów
E-mail: [email protected]

Anna Lodczyk
E-mail: [email protected]
Tel.: 665 945 800

Punkt zamiejscowy w Zduńskiej Woli
ul. S. Złotnickiego 12 (Urząd Miasta),
98-220 Zduńska Wola
E-mail[email protected]

Magdalena Dziędziel
E-mail: [email protected]
Tel.: 880 162 306
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 
ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie 
Tel.: 41 375 14 55, 41 260 46 21
e-mail: [email protected]
 
KSWP Biuro Łódź 
ul. Wydawnicza 1/3 Budynek C/ Piętro I, 92-333 Łódź
Tel.: 42 298 66 00, 42 298 66 01
e-mail: [email protected]           
 
KSWP Biuro Piotrków Trybunalski  
ul. 1 Maja 24 lokal 11, 97-300 Piotrków Trybunalski   
Tel.: 44 741 75 00, 44 741 75 01
e-mail: [email protected]