Powrót

Pożyczka na efektywność energetyczną (woj. dolnośląskie)

  • pożyczka w województwie dolnośląskim
  • o finansowaniu od 200 tys. do 3 mln zł
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
  • oprocentowanie od 0,5 proc. w skali roku

Pożyczka na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w sektorze MŚP to instrument udzielany na warunkach preferencyjnych dla m.in.:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorców
  • grup producentów rolnych
  • przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Celem instrumentu finansowego jest wspieranie przedsięwzięć w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym:
a) ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
b)wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,

c) wymiana lub modernizacja źródła energii w celu zmniejszenia strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,

d) inwestycje w urządzenia do ogrzewania z zastrzeżeniem, że finansowanie w OZE oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako element projektu lub podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie,

e) modernizacja systemu wentylacji lub klimatyzacji skutkująca zmniejszeniem strat ciepła,

f) wymiana oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku,
 
a także zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, w tym modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Wykluczenia w finansowaniu

a) termomodernizacja budynków zdewastowanych i/lub znajdujących się w stanie technicznym, który uniemożliwia sporządzenie audytu energetycznego zgodnie z metodologią,

b) refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych, jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,

c) dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,

d) finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.),

e) zakup nieruchomości,

f) projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25 proc., a w przypadku projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła projekty, które skutkują redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji poniżej 30 proc. w przypadku zmiany spalanego paliwa.

g) w przypadku wymiany lub likwidacji starego źródła ciepła (jako element projektu), finansowanie nie zostanie udzielone na użytkowane/eksploatowane wcześniej urządzenia grzewcze.

h) nie mogą zostać sfinansowane wydatki, które nie mają bezpośredniego związku z efektywnością energetyczną (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatko schodowej).

  • Okres spłaty: do 15 lat
  • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy

W związku z epidemią COVID-19 do 30.06.2021 r. istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej karencji do 6 miesięcy albo z wakacji kredytowych do 4 miesięcy przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.

Historie klientów

Sprawdź, jak przedsiębiorcy wykorzystali pożyczkę na efektywność energetyczną. Poznaj historię Fabryki Naczyń Kamionkowych "Manufaktura".

Logo dip Inwestycje Innowacje Energetyka, Logo Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki pożyczce unijnej sfinansowałem nowy piec i panele elektryczne w mojej firmie. – Paweł Zwierz, Fabryka Naczyń Kamionkowych Manufaktura, Bolesławiec. Logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, logo Dolny Śląsk, Flaga Unii Europejskiej, Unie Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Fundusz Regionu WałbrzyskiegoOsoba kontaktowa:
ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych
Tel.: 746 644 810
E-mail: [email protected][email protected]
Renata Dominiak
Tel.: 74 664 48 16
E-mail: [email protected]
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Biuro Projektów, ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław
Business House II p.
Tel.: 71 797 04 00, tel. kom.: 887 350 160 do 163
E-mail: [email protected]

Danuta Chudy
Tel.: 887 350 162
E-mail: da[email protected]