Business men discussing plans in modern office
 • pożyczka w województwie warmińsko-mazurskim
 • o finansowaniu od 5 tys. zł do 1,5 mln zł
 • długi okres spłaty pożyczki - do 8 lat
 • oprocentowanie od 0,51 proc. w skali roku
 • możliwość finansowania kapitału obrotowego wspierającego realizowaną inwestycję 
 • dla mikro, małych i średnich firm, w początkowej fazie rozwoju
 • możliwość karencji w spłacie kapitału - do 12 miesięcy

Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju (tj. działających na rynku nie dłużej niż 3 lata), dla których barierą w dostępie do kapitału jest krótka historia kredytowa lub jej brak, niewystarczające zabezpieczenia, brak możliwości finansowania ze środków zewnętrznych wydatków obrotowych.

Cel finansowania

 • wsparcie małych, mikro i średnich przedsiębiorstw, których działalność musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału przedsiębiorstwa musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 • przyznanie pożyczki zależne jest od dwóch wariantów:
  a) wyłącznie na przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego,

lub
    b) na przedsięwzięcie łączące koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów (np. aktywność mająca na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej).

 • Projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji, tj.:
  a) obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej;
  b) obszary o słabym dostępie do usług publicznych;
  c) obszary przygraniczne.
 • Inwestycje w obszarze Inteligentnych Specjalizacji województwa warmińsko–mazurskiego, tj.:
  a) drewno i meblarstwo;
  b) żywność wysokiej jakości;
  c) ekonomia wody.

Poprzez inwestycje w ramach powyższych inteligentnych specjalizacji należy rozumieć takie, które muszą spełnić  co najmniej dwa z poniższych warunków łącznie:

- wpływ na eliminowanie negatywnego wpływu zagrożeń i/lub wpływ na wykorzystanie szans zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji,

- wpływ na wzmocnienie silnych stron i/lub eliminację słabych stron zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji, 

- dyfuzję wyników projektu na więcej niż jeden podmiot działający w obszarze danej inteligentnej specjalizacji,

- stworzenie w wyniku projektu możliwości eksportowych w ramach danej specjalizacji i/lub generowanie potencjalnego wzrostu współpracy w europejskich łańcuchach wartości,

- wpływ na kreowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesowym, otoczeniem biznesu, administracją w obrębie co najmniej jednej specjalizacji w wyniku realizacji projektu.

 • okres spłaty: do 8 lat
 • okres karencji: do 12 miesięcy
Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w OlsztynieOsoba kontaktowa:
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
Tel.: 89 521 12 50
E-mail: 
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
Tel.: 89 521 12 50
E-mail: [email protected]
 
Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" 
Tel.: 55 248 10 9155 248 10 9255 248 10 93​​​​​,
E-mail: [email protected] lub [email protected]
Katarzyna Kaniowska
Tel.: 55 248 10 91 wew. 222
Tel. kom.: 727 022 581
E-mail: [email protected]
Działdowska Agencja Rozwoju S.A 
Tel.: 23 697 06 66
E-mail: [email protected]
Grzegorz Chiliński
Tel.: 23 697 06 77
E-mail: [email protected]

Szumowska Natalia
Tel.: 571 293 195
E-mail: [email protected]
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 

Tel. nr 89 647 51 84
E-mail: [email protected]

Patryk Pawełczyk
Tel. 728 939 910
E-mail: [email protected]

Paweł Łoboda
Tel. 784 662 972
E-mail: [email protected]

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”

 
Tel.: 89 625 36 51
E-mail: [email protected]

Ewa Waśkiewicz
Tel.: 89 625 36 51
E-mail: [email protected]

Małgorzata Ofierska
Tel.: 89 616 00 58​​​​​​​
E-mail: [email protected]